توضیحات

شرکت سازنده :

شرکت داروسازی باریج اسانس

شکل دارويي:

کپسول نرم 50 میلی‌گرم

اجزاء تشکیل دهنده فرآورده:

شمعداني عطري (Pelargonium roseum)

استاندارد شده:

بر اساس وجود 22- 15 میلی‌گرم سیترونلول در هر کپسول‌نرم

موارد مصرف:

افسردگي

مقدار مصرف:

2 بار در روز، هر بار یک کپسول نرم بعد از غذا همراه با مقداری مایعات میل شود.

موارد منع مصرف:

به علت موجود نبودن مدارک کافی، مصرف این فرآورده در کودکان، دوران بارداری و شیردهی مجاز نیست.

عوارض جانبي:

با مصرف مناسب مقادير توصيه شده درماني هيچگونه عارضه‌اي مشاهده نشده است.

تداخلات دارويي:

از نظر تئوریک، این فرآورده ممکن است موجب تقویت اثر سایر داروهای ضدافسردگی گردد.

هشدار ها وموارد احتیاط مصرف:

فرآورده را از دید و دسترس اطفال دور نگهدارید.

طول دوره درمان را کامل نمایید.

از مصرف داروی تاریخ گذشته خودداری نمایید.

مکانيسم اثر دارو:

در مطالعه اثر ضدافسردگي اسانس ژرانيوم در موش‌هاي سفيد آزمايشگاهي؛ تجويز خوراکي اين اسانس با غلظت‌هاي 5/0 تا 2 درصد؛ زمان بي‌حرکتي موش در تست شناي اجباري را کاهش داد و تزريق داخل صفاقي رزرپين با دوز 5 ميلي‌گرم به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن حيوان؛ 18 ساعت قبل از تجويز اسانس ژرانيوم به طور معني‌داري اثر مهاری اسانس خوراکي (غلظت 5/1 درصد) را کاملاً خنثی کرد. يافته‌هاي اين مطالعه اثر ضدافسردگي اسانس ژرانيوم را تأیيد کرد و مکانيسم‌هاي پيش سيناپسي(presynaptic)را در بروز اثر ضدافسردگي اسانس ژرانيوم پيشنهاد نمود.

در يک کارآزمايي باليني دوسو بي‌خبر، 81 بيمار 50-18 ساله مبتلا به افسردگي به طور تصادفي در سه گروه: کپسول فلوکستين(20 ميلي‌گرم روزانه) و قطره دارونما؛ قطره خوراکي ژرانيوم 10% (20 قطره 2 بار در روز) و کپسول دارونما؛ قطره خوراکي ژرانيوم 5% (20 قطره 2 بار در روز) و کپسول دارونما قرار گرفتند. طول مدت مطالعه 12 هفته و ويزيت بيماران با انجام مصاحبه و معاينه باليني و آزمون بک در آغاز بررسي، هر 2 هفته يک بار و در پايان مطالعه صورت گرفت. بر اساس نتايج اين بررسي؛ هر چند ژرانيوم 10% در مراحل 3 و 4 معاينه کاهش معني‌دار آماري در نمرات آزمون بک ايجاد کرد(p<0.03)، اما به علت طعم نامطلوب نرخ ريزش در اين گروه به طور معني‌داري بالاتر از ساير گروه‌ها بود(p<0.001). همچنين در تمام مراحل بررسي قطره ژرانيوم 5% بهتر از کپسول فلوکستين اثر نمود، اثر آن زودتر از فلوکستين آغاز شد و درصد بهبودي در اثر ژرانيوم 5 درصد 9/90 % گزارش گرديد (در مقايسه با 4/71‌% بهبودي با فلوکستين) و اين تفاوت از نظر آماري معني‌دار بود(p=0.05). محققین نتیجه گرفتند با توجه به تأثیر سریع‌تر و قوی‌تر قطره خوراکی دپروهرب نسبت به فلوکستین و امکان تهیه مواد اولیه و تولید آن در داخل کشور، استفاده از این دارو در درمان افسردگی توصیه می‌شود.

 

برگرفته از بروشور شرکت سازنده(http://barijessence.com)

جزئیات خاص

آپارات ---

تمامی حقوق نزد داروخانه سیزده آبان محفوظ است.