توضیحات

دسته ی دارویی:

آنتی­آندروژن؛ترکیبات آنتی نئوپلاستیک، آنتی آندروژن

 

هشدار دارویی/ Us Boxed Warning:

-

نام تجاری در آمریکا:

Yonsa، Zytiga

نام تجاری در کانادا:

Zytiga

اشکال دارویی موجود:

اشکال دارویی به صورت قرص و خوراکی:

Yonsa: mg 125

Zytiga: mg 250 و 500

ژنریک:250 mg

ملاحظات مرتبط با اشکال دوز دارویی

آبیراترون استات به صورت قرص در اشکال مختلف وجود دارد (فرمولاسیون معمول و فرمولاسیون میکرونیزه شده (ذرات ریز)). این فرمولاسیون­ها قابل تعویض با یکدیگر نمی­باشند.

قرص­های 250 میلی­گرمی Zytiga در پوشش­های فیلم و یا قرص­های بدون پوشش تولید می­شود، تنها قرص­های بدون پوشش در آمریکا در دسترس می­باشد. قرص­های 500 میلی­گرمی Zytiga به صورت پوشش با فیلم تولید می­شود. Yonsa فرمولاسیون میکرونیزه شده آبیراترون می­باشد.

موارد مصرف:

سرطان متاستاز دهنده پروستات:

سرطان پروستات، متاستازی، مقاوم به کاستاریکا(در ترکیب با پردنیزون (zytiga)یا متیل پردنیزولون (Yonsa))

سرطان پروستات، متاستازی، ریسک بالا، حساس به کاستاریکا(در ترکیب با پردنیزون (Zytiga))

مقدار مصرف:

بزرگسالان

نکته: بیمارانی که آبیراترون دریافت می­کنند، باید به صورت همزمان آنالوگ­های هورمون آزاد کنند گنادوتروپین (GnRH) را نیز دریافت کنند (و یا ارکیدکتومی دو طرفه انجام داده باشند). آبیراترون استات در فرمولاسیون­­های مختلفی به شکل قرص وجود دارد، به همین دلیل در زمان انتخاب دوز مصرفی دقت کنید، چرا که اثرات دارویی و غذایی بسته به نوع محصول متفاوت می­باشد. تغییر بین فرمولاسیون­های مختلف، امکانپذیر نمی­باشد.

سرطان پروستات، متاستازی، مقاوم به کاستاریکا: خوراکی:

Zytiga: mg1000 یک بار در روز (همراه با پردنیزون mg5 دو بار در روز)

Yonsa (فرمولاسیون میکرونیزه شده): mg 500 یکبار در روز (همراه با متیل پردنیزولون mg 4 دو بار در روز)

سرطان پروستات، متاستازی، ریسک بالا، حساس به کاستاریکا

Zytiga: mg1000 یک بار در روز (همراه با پردنیزون mg5 یک بار در روز)

یا (ترکیب تایید نشده: Zytiga): mg1000 یک بار در روز (همراه با پردنیزولون mg5 یک بار در روز)

تنظیم دوز برای موارد همراه با القاء کننده قوی CYP3A4: در طی درمان از القاء کننده قوی CYP3A4 همراه جلوگیری کنید. در صورتی که مجبور به تجویز القاء کننده قوی CYP3A4 به صورت همزمان می­باشید، مصرف آبیراترون را به دو بار در روز افزایش دهید (به عنوان مثال: mg 1000 در روز به mg1000 دوبار در روز [Zytiga] و یا برای Yonsa، mg 500 دو بار در روز). به دنبال قطع مصرف القاء کننده­های قوی CYP3A4، دوز دارو و تناوب درمان باید به مقدار قبل بازگردد.

سالمندان

به دوز بزرگسالان مراجعه شود.

در نارسایی کلیوی

تنظیم و تغییر دوز دارو لازم نمی­باشد.

در نارسایی کبدی

اختلال عملکرد کبد پیش از شروع درمان:

  • ملایم (از نظر مقیاس Child-Pugh: کلاس A): تنظیم و تغییر دوز لازم نمی­باشد.
  • متوسط (از نظر مقیاس Child-Pugh: کلاس B): mg 250 یک بار در روز (Zytiga)یا mg125 یک بار در روز (Yonsa). در صورتی که میزان ALT و/یا AST، 5 برابر بیش از حد بالای میزان طبیعی (ULN) و یا میزان بیلی­روبین تام سه برابر بیشتر از ULN در درمان بیماران با اختلالات متوسط کبدی باشد، درمان با دارو را متوقف کنید.
  • شدید (از نظر مقیاس Child-Pugh: کلاس C):مصرف نکنید.

سمیت کبدی در طی درمان:

  • ALT و/یا AST، 5 برابر بیش از ULN و یا میزان بیلی­روبین تام سه برابر بیشتر از ULN: بدون درمان تا زمانی که تست­های کبدی به سطح پایه بازگشته و یا ALT و/یا AST، 5/2 برابر بیش از ULN و یا میزان بیلی­روبین تام 5/1 برابر بیشتر از ULN برسد، درمان را با دوز mg 750 یک بار در روز برای Zytiga و mg 375 یک بار در روز برای Yonsa آغاز کنید.
  • سمیت کبدی عود کننده در دوز mg 750 یک بار دروز برای Zytiga و mg 375 یک بار در روز برای Yonsa: بدون درمان تا زمانی که تست­های کبدی به سطح پایه بازگشته و یا ALT و/یا AST، 5/2 برابر بیش از ULN و یا میزان بیلی­روبین تام 5/1 برابر بیشتر از ULN برسد، درمان را با دوز mg 500 یک بار دروز برای Zytiga و mg 250 یک بار در روز برای Yonsa آغاز کنید.
  • سمیت کبدی عود کننده در دوز mg 500 یک بار دروز برای Zytiga و mg 250 یک بار در روز برای Yonsa: درمان را متوقف کنید.
  • ALT سه برابر بیشتر از ULN و بیلی­روبین تام ، 2 برابر بیش از ULN (در نبود انسداد مجاری صفراوی و یا سایر موارد همراه مسئول برای افزایش): درمان را متوقف کنید.

تنظیم دوز در موارد مسمومیت

سمیت کبدی: به موارد اشاره شده در بخش اختلال عملکرد کبدی مراجعه کنید.

نحوه ی تجویز دارو:

نکته: آبیراترون استات در فرمولاسیون­­های مختلفی به شکل قرص وجود دارد، به همین دلیل در زمان انتخاب دوز مصرفی دقت کنید، چرا که اثرات دارویی و غذایی بسته به نوع محصول متفاوت می­باشد. تغییر بین فرمولاسیون­های مختلف، امکانپذیر نمی­باشد.

خوراکی: تجویز آبیراترون (zytiga) تنها با معده خالی، حداقل 1 ساعت قبل و 2 ساعت بعد از مصرف غذا می­باشد. 2 ساعت قبل و 1 ساعت بعد از مصرف آبیراتون (Zytiga) نباید غذایی مصرف شود. آبیراتون میکرونیزه (Yonsa) می­تواند بدون در نظر گرفتن غذا نیز تجویز شود. قرص را با یک لیوان کامل آب میل نمایید و از شکستن یا جویدن خودداری کنید.

موارد مربوط به ایمنی دارو:

مسائل و بیماری های مشابه یا کاملاً یکسان:

آبیراتون می­تواند با آپالوتامید اشتباه شود.

Zytiga می­تواند با داروهای Jevtana, Xgeva, Xofigo, Xtandi, Zometa, Zydelig اشتباه شود.

سایر موارد مرتبط با سلامتی:

موارد مرتبط با فرمولاسیون دوزهای دارویی: آبیراترون استات در فرمولاسیون هایی مختلفی وجود دارد (فرمولاسیون معمول (Zytiga) و فرمولاسیون میکرونیزه شده (Yonsa)). در زمان انتخاب دوز دارویی دقت لازم را با توجه به تفاوت­های بین اثرات دارویی و غذایی ترکیبات غذایی داشته باشید. این فرمولاسیون­ها قابل تعویض با یکدیگر نیستند.

ملاحظات مرتبط با مدیریت ترکیبات خطرناک :

ترکیب خطرناک (NIOSH 2016، گروه 1)

از احتیاطات لازم برای دریافت، دست زدن، تجویز و دفع استفاده کنید. دستکش در زمان دریافت، باز کردن بسته بندی و قرار دادن در محفظه باید استفاده شود. NIOSH نیز استفاده از دستکش را برای تجویز قرص­ یا کپسول­های دست نخورده توصیه می­کند.

عوارض جانبی:

عوارض جانبی در استفاده همزمان با کورتیکواستروئیدها گزارش شده است.

بیشتر از 10%:

- قلبی-عروقی: فشار خون (9 تا 37%)، ادم (25 تا 27 %)

سیستم اعصاب مرکزی: خستگی (39%)، بی­خوابی (14%)

اندوکرین و متابولیک: هایپرتری­گلیسیردیمیا (63%)، هایپرگلایسمی (57%)، هایپرناترمی (33%)، هایپوکالمی (17 تا 30%)، هایپوفسفاتیما (24%) و گرمای ناگهانی (15 تا 22%).

دستگاه گوارش: یبوست (23%)، اسهال (18 تا 22%) و سوء هاضمه (6 تا 11%)

ادراری-تناسلی: عفونت دستگاه ادراری (7 تا 12%)

هماتولوژیک و انکولوژی: لنفوسیتوپنی (20 تا 38%؛ گرید 4/3: 4تا 9%)، کبود شدگی (13%)

کبدی: افزایش آلانین آمینوترانسفراز سرم (11 تا 46%)، افزایش آسپارتات آمینوترانسفراز سرم (15 تا 37%)، افزایش بیلی­روبین سرم (7 تا 16%)

عصبی عضلانی و اسکلتی: آرترالژی (کمتر از 30%)، تورم مفاصل (کمتر از 30%)، درد عضله (26%).

تنفسی: سرفه (7 تا 17%)، عفونت قسمت قدامی دستگاه تنفس (5 تا 13%)، دیسپنی (12)، نازوفارنژیت (11%)

1 تا 10%

- قلبی-عروقی: آریتمی قلبی (7%)، ناراحتی قفسه سینه (کمتر از 4%)، دید قفسه سینه (کمتر از 4%)، نارسایی قلبی (2%)

سیستم اعصاب مرکزی: سردرد (8%)، غش کردن (6%)

درماتولوژیک: راش­های پوستی (8%)

ادراری-تناسلی: هماچوری (10%)، تکرر ادرار (7%)، درد کشاله ران(7%)، شب ادراری (6%)

عصبی عضلانی و اسکلتی: شکستگی استخوان (6%)

متفرقه: تب (9%)

کمتر از 1%: گزارش­های موردی: نارسایی حادی کبدی، ناکارآمدی آدرنوکورتیکال، هپاتیت، میوپاتی، پنومونی و رابدومیولیز.

موارد منع مصرف:

زنان باردار و یا در شرف باردار شدن

در دستورالعمل کانادا: موارد مصرف اضافی: ازدیاد حساسیت به آبیراترون استات و یا هر یک از ترکیبات تشکیل دهنده دارو.

موارد احتیاط مصرف و نکات مورد توجه:

نگرانی های مربوط به عوارض جانبی:

ناکارآمدی آدرنوکورتیکال: عفونت­های همزمان، استرس، و یا وقفه در مصرف روزانه کورتیکواستروئیدها با گزارش­های مبنی بر ناکارآمدی آدرنوکورتیکال در ارتباط می­باشد. نظارت و بررسی دقیق برای علایم و نشانه­های ناکارآمدی آدرنوکورتیکال می­تواند توسط عوارض ناخواسته مرتبط با مقادیر بالای مینرالوکورتیکوید پوشیده شود. تست­های تشخیصی برای ناکارامدی آدرنال می­تواند از نظر بالینی مشخص کننده باشد. افزایش دوز کورتیکواستروئید ممکن است قبل، حین و بعد از استرس مورد نیاز باشد.

سمیت کبدی: سمیت کبدی حاد (نظیر هپاتیت، نارسایی حاد کبدی و مرگ) گزارش شده است. افزایش معنی­دار در آنزیم­های کبدی (شامل گرید 3 و 4) نیز مشاهده شده است (بیشتر در بیماران با مقادیر پایه افزایش یافته) که معمولاً در سه ماه اول درمان مشاهده می­شود. ممکن است نیاز به کاهش دوز دارو، وقفه و یا قطع درمان داشته باشید. سطح ALT، AST و بیلی­روبین باید پیش از درمان و هر 2 هفته تا سه ماه و پس از آن هر ماه در طی درمان مورد بررسی گرید. در بیماران با اختلالات کبدی، افزایش در تست­های عملکردی کبد، و یا تجربه سمیت کبدی، نیازمند ارزیابی­های بیشتر می­باشد. افزایش عملکرد کبد، همراه با علایم و نشانه­های سمیت کبدی می­باشد. ایمنی درمان مجدد پس از افزایش معنی دار (ALT یا AST بیش از 20 برابر ULN و/یا بیلی­روبین تام بیش از 10 برابر ULN) مورد ارزیابی قرار نگرفته است.

- مینرالوکورتیکوئیدهای اضافی: افزایش مینرالوکورتیکوئیدها در نتیجه مهار CYP17 می­تواند منجر به افزایش فشار خون، هایپوکالمی و نیز احتباس آب شود. بررسی حداقل یک ماهه فشار خون، هایپوکالمی و نیز احتباس آب در این رابطه توصیه می­شود (در صورت لزوم، فشار خون باید کنترل شود و هایپوکالمی پیش و در طی درمان اصلاح شود). تجویز همزمان با کورتیکواستروئیدها منجر به کاهش شیوع و شدت این عوارض جانبی می­شود.

نگرانی های مربوط به بیماری:

بیماری­های قلبی-عروقی: می­تواند منجر به افزایش فشار خون، هایپوکالمی و نیز احتباس آب شود. قبل و حین درمان، فشار خون بالا باید کنترل و میزان هایپوکالمی درمان شود. استفاده از این دارو در افراد با بیماری قلبی-عروقی بخصوص نارسایی قلبی،MI، و آریتمی بطنی، باید با احتیاط باشد. افراد با کسر خروجی بطن چپ (LVEF) کمتر از 50% و یانارسایی قلبی با NYHA کلاس II، III یا IV باید از مطالعات بالینی کنار گذاشته شوند، حداقل به صورت ماهانه میزان فشار خون بالا، هایپوکالمی و نیز احتباس مایعات باید کنترل شود.

اختلالات کبدی: این دارو نباید در بیمارن با اختلالات کبدی از پیش موجود (Child-Pugh کلاس C) مورد استفاده قرار بگیرد، کاهش دوز دارو در بیماران با اختلالات متوسط نیز توصیه می­شود.

اثرات متابولیسم/ترانسپورت دارو:

سوبسترای CYP3A4 (ماژور)؛ مهار CYP2C8 (ضعیف)، CYP2D6 (متوسط)، OATP1B1/SLCO1B1

موارد مربوط به مصرف هم زمان با داروها:

تداخلات بالقوه قابل توجهی وجود دارد، که نیازمند تغییر در دوز و یا تناوب مصرف دارو، ارزیابی­های بیشتر و یا انتخاب درمان جایگزین می­باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاعاتی تداخلات دارویی مراجعه کنید.

موارد مربوط به فرمولاسیون:

فرمولاسیون قرص: آبیراترون استات به شکل­ فرمولاسیون­های مختلف قرص (فرمولاسیون معمول و فرمولاسیون میکرونیزه شده) وجود دارد، در زمان انتخاب دوز مصرفی دارو، دقت کافی را در نظر داشته باشید. فرمولاسیون­ها قابل تغییر با یکدیگر نیستند.

سایر احتیاطات:

غذا: آبیراترون (Zytiga) باید با معده خالی تجویز شود (تجویز حداقل 1 ساعت قبل و 2 ساعت پس از هر وعده غذایی). AUC آبیراترون در صورت تجویز با وعده غذایی ممکن است تا 10 برابر افزایش یابد. آبیراترون میکرونیزه شده (Yonsa) می­تواند بدون توجه به غذا تجویز شود.

تداخلات دارویی:

مهارکننده­های CYP2D6 (متوسط) منجر به افزایش غلظت سرمی آمفتامین می­شود.ریسک خطر:C

بوسنتان (Bosentan): منجر به کاهش غلظت سرمی سوبستری CYP3A4 می­شود (ریسک بالا با القا). ریسک خطر:C

کولین C11: آنتی­آندروژن منجر به از بین بردن اثرت درمانی Choline C11 می­شود. ریسک خطر:C

ColZaPine: مهارکننده CYP2D6 (متوسط) منجر به افزایش غلظت سرمی CloZAPine می­شود. ریسک خطر:C

سوبسترای CYP1A2: آبیراترون استات منجر به افزایش غلظت سرمی سوبسترای CYP1A2 می­شود. ریسک خطر:C

سوبسترای CYP2C8: آبیراترون استات منجر به افزایش غلظت سرمی سوبسترای CYP2C8 می­شود. ریسک خطر:C

سوبسترای CYP2D6: آبیراترون استات منجر به افزایش غلظت سرمی سوبسترای CYP2D6 می­شود.مدیریت: از استفاده همزمان آبیراترون با سوبسترای CYP2D6 به دلیل ایندکس درمانی بسیار باریک خودداری کنید. در صورتی که درمان توام اجتناب ناپذیر می­باشد، به ارزیابی بیماران با نشانه­ها/علایم سمیت بپردازید. ریسک خطر:D

القاء کننده CYP3A4 (متوسط): منجر به کاهش غلظت سرمی سوبسترای CYP3A4 می­شود. ریسک خطر:C

القاء کننده CYP3A4 (متوسط): منجر به کاهش غلظت سرمی سوبسترای CYP3A4 می­شود. مدیریت: از استفاده همزمان باید خودداری شود، در غیر این صورت، تناوب مصرف آبیراترون استات را از یک بار در روز به دو بار در روز در طی درمان همزمان افزایش دهید. ریسک خطر:D

دابرافنیب (Dabrafenib): منجر به کاهش غلظت سرمی سوبسترای CYP3A4 می­شود. مدیریت: به دنبال جایگزین­هایی برای سوبسترای CYP3A4 باشد. در غیر این صورت، به ارزیابی بالینی اثرات سوبسترا بپردازید. ریسک خطر:D

دفراسیروکس (Deferasirox): منجر به کاهش غلظت سرمی سوبسترای CYP3A4 می­شود. ریسک خطر:C

دوکسوروبیسین (DOXOrubicin): مهار کننده CYP2D6، منجر به افزایش غلظت سرمی دوکسوروبیسین می­شود. مدیریت: به ارزیابی جاگیزین­هایی برای القاء کننده­های CYP2D6 در بیماران تحت درمان با Doxorubicin باشید. یک شرکت سازنده آمریکایی، توصیه می­کند که این ترکیبات نباید به صورت همزمان مصرف شود. ریسک خطر:D

Eliglustat: مهار کننده CYP2D6 (متوسط)، می­تواند منجر به افزایش غلظت سرمی Eliglustat شود. مدیریت: کاهش دوز Eliglustat به mg 84 در روز. خودداری از مصرف همزمان با مهارکننده­های متوسط CYP2D6 و نیز مهارکننده­های قوی CYP3A4. ریسک خطر:D

Enzalutamide: منجر به کاهش غلظت سرمی سوبسترای CYP3A4 می­شود.

جزئیات خاص

آپارات ---

تمامی حقوق نزد داروخانه سیزده آبان محفوظ است.