توضیحات

دسته ی دارویی:

 • Bone-Modifying Agent;
 • آنتی بادی مونوکلونال

نام برندهای دارو :

 • Prolia (AE, AR, AT, AU, BB, BE, BR, CH, CL, CR, CY, CZ, DE, DK, DO, EC, EE, ES, FR, GB, GR, GT, HK, HN, HR, IE, IL, IS, JO, JP, KR, KW, LB, LT, LU, LV, MT, MX, MY, NI, NL, NO, NZ, PA, PE, PH, PL, QA, RO, SA, SE, SG, SK, SV, TH, TR, TW, UA, UY);Ranmark (JP); Xgeva (AE, AR, AU, BB, BE, CH, CR, CY, CZ, DE, DK, DO, EC, EE, ES, FR, GB, GT, HK, HN, HR, IE, JO, KR, LT, LU, LV, MT, MX, MY, NI, NL, NO, NZ, PA, PH, RO, SE, SG, SI, SK, SV, TH, TR, UA)

نام تجاری در آمریکا و کانادا:

 • Prolia
 • Xgeva

اشکال دارویی موجود:

برای بدست آوردن اطلاعات اضافی ارائه شده در صورت موجود بودن (محدود و منحصر به فراورده های ژنریک)؛ به بروشور مخصوص فراورده مراجعه کنید.

محلول، زیرجلدی (بدون پرزرواتیو):

Prolia: 60 mg/mL (1 mL) [حاوی mouse (murine) و یاپروتئین همستر]

Xgeva: 120 mg/1.7 mL (1.7 mL)

موارد مصرف:

تومور جامد متاستاز دهنده به استخوان (Xgeva):جلوگیری از حوادث استخوانی در بیمارانی که متاستاز تومورهای جامد دارند.

تومور Gient cell استخوان (Xgeva):درمان تومور جاینت سل استخوان(دربزرگسالان و نوجوانانی که از نظر استخوانی بالغ شده اند) که در مواردی استفاده میشود که جراحی باعث ایجاد عوارض شدیدی شود.

استئوپورز ناشی از مصرف گلوکوکورتیکوئید (Prolia): در درمان پوکی استخوان ناشی از مصرف گلوکوکورتیکوئید در بیماران با ریسک بالای شکستگی استخوان که مصرف سیستمیک یک بار در روز معادل 7.5 میلیگرم از پردنیزولون برای مدت حداقل 6 ماه را شروع کرده اند یا ادامه میدهند، استفاده میشود.(ریسک بالا: سابقه ی شکستگی استخوان ناشی از پوکی استخوان،ریسک فاکتورهای متعدد شکستگی، یا شکست درمان یا عدم تحمل با سایر داروهای درمان پوکی استخوان).

هایپرکلسمی ناشی از بدخیمی (Xgeva): درمان هایپرکلسمی ناشی از بدخیمی که به درمان با بیسفسفونات ها مقاوم است.

مالتیپل میلوما (Xgeva): در پیشگیری از حوادث استخوانی در بیماران مالتیپل میلوما استفاده میشود.

پوکی استخوان و از دست دادن توده ی استخوانی (Prolia): درمان پوکی استخوان بعد از یائسگی در خانم هایی که در ریسک بالای شکستگی هستند؛ درمان پوکی استخوان (برای افزایش توده ی استخوانی) در مردانی که در ریسک بالای شکستگی قرار دارند؛ درمان از دست دادن توده ی استخوانی (جهت افزایش توده ی استخوانی) در مردانی که درمان های ضد آندروژن جهت سرطان نئوپلاستیک پروستات دریافت میکنند؛ درمان از دست دادن توده ی استخوانی (برای افزایش توده ی استخوانی) درخانم هایی که برای درمان سرطان سینه داروهای مهار کننده ی آروماتاز دریافت میکنند.

مصرف off label: تخریب استخوانی به دنبال بیماری آرتریت روماتوئید

مقدار مصرف:

بزرگسالان

نکته:برای درمان و پیشگیری از هایپوکلسمی در صورت نیاز از کلسیم و ویتامین D استفاده شود.

متاستاز استخوانی ناشی از تومور جامد) پیشگیری از حوادث استخوانی؛;( Xgevaزیرجلدی: 120 mg هر چهار هفته (Fizazi 2011; Henry 2011; Stopeck 2010)

تومور جاینت سل استخوانی(Xgeva): زیرجلدی:120 میلی گرم هر چهارهفته؛ در طول ماه اول یک دوز اضافی 120 میلی گرم در روز 8 و 15 افزوده شود. (Blay 2011; Thomas 2010)

هایپر کلسمی ناشی از بدخیمی(Xgeva):زیرجلدی:120 میلی گرم هر چهارهفته؛ در طول ماه اول یک دوز اضافی 120 میلی گرم در روز 8 و 15 افزوده شود(Hu 2014).

مالتیپل میلوما( پیشگیری از حوادث استخوانیXgeva): زیرجلدی:120 میلی گرم هر چهارهفته؛ (Raje 2017).دنازومب مکانیسم عمل برگشت پذیری دارد و بنابراین نباید به یک باره قطع شود(ASCO [Anderson 2018])

پوکی استخوان/ از دست دادن توده ی استخوانی(Prolia):

 • درمان توده ی استخوانی ناشی از دریافت داروهای ضدآندروژن در مردان مبتلا به سرطان پروستات) زیرجلدی:60 میلی گرم تک دوز، هر شش ماه یک بار(Smith 2009)
 • درمان از دست دادن توده ی استخوانی ناشی از مهار کننده های آروماتاز در زنان مبتلا به سرطان سینه : زیرجلدی:60 میلی گرم تک دوز، هر شش ماه یک بار(Ellis 2008)
 • درمان پوکی استخوان ناشی از مصرف گلوکوکورتیکوئید ها: زیرجلدی:60 میلی گرم تک دوز، هر شش ماه یک بار (Saag 2018)
 • درمان پوکی استخوان در مردان و یا زنان بعد از یائسگی: زیرجلدی:60 میلی گرم تک دوز، هر شش ماه یک بار

قطع درمان: BMD به ظرف مدت کوتاهی بعد از قطع دنازومب به مقدار اولیه ی خود برمیگردد؛ بنابراین استراحت دارویی(drug holiday) توصیه نمیشود (AACE/ACE [Camacho 2016]). اگر دنازومب قطع شد درمان جایگزین پوکی استخوان را در نظر بگیرید.

تخریب استخوانی به دنبال بیماری آرتریت روماتوئید (مصرف off label): زیرجلدی: 60 میلی گرم یا 180 میلی گرم به عنوان تک دوز و 6 ماه بعد تکرار شود (در ترکیب با متوترکسات ادامه داده شده)؛ در مطالعه مصرف دو دوز کلی بررسی شده است (Cohen 2008).

کودکان

توجه: کلسیم و ویتامین D را جهت پیشگیری یا درمان هایپوکلسمی در صورت نیاز تجویز کنید.

تومور جاینت سل استخوانی(Xgeva): نوجوانان (از لحاظ تکامل استخوانی بالغ شده اند) 13تا 17 سال با وزن  ≥45 kg : زیرجلدی: 120 میلی گرم هر 4 هفته ؛ در طول ماه اول ، یک دوز اضافی 120 میلی گرم در روز 8 و 15 افزوده شود.

سالمندان

به دوز بزرگسالان مراجعه شود.

در نارسایی کلیوی

در بزرگسالان:

بیماران با اختلال شدید کلیوی به خاطر افزایش ریسک هایپوکلسمی، باید به دقت بررسی شوند (کلیرانس کراتینین کمتر از 30 mL/minute یا بیمارانی که دیالیز میشوند)

 • Prolia: تنظیم دوز لازم نیست. دنازومب ممکن است به عنوان داروی ترجیحی در درمان پوکی استخوان در بیماران با اختلال کلیوی باشد. اگرچه شواهد در استیج 4 CKD (eGFR <30 mL/minute) محدود است (AACE/ACE [Camacho 2016]. مصرف آن به طور کلی دربیمارانی که در استیج 5 CKD(eGFR <15 mL/minute) هستند و دیالیز میشوند، توصیه نمیشود (AACE/ACE [Camacho 2016]).
 • Xgeva:

کارخانه ی سازنده بر روی لیبل فراورده، تنظیم دوزی را ذکر نکرده است. در گایدلاین ها گفته شده است که تنظیم دوز لازم نیست؛ بررسی دقیق برای هایپوکلسمی لازم است. (ASCO [Anderson 2018]; ASCO/CCO [Van Poznak 2017]; Gravalos 2016)

در کودکان:

بیماران با اختلال شدید کلیوی به خاطر افزایش ریسک هایپوکلسمی، باید به دقت بررسی شوند (کلیرانس کراتینین کمتر از 30 mL/minute یا بیمارانی که دیالیز میشوند)

Xgeva: کارخانه ی سازنده بر روی لیبل فراورده، تنظیم دوزی را ذکر نکرده است؛ اگرچه، در مطالعات انجام شده بر روی بیماران با درجات مختلف نارسایی کلیوی نشانر داده اند که درجات مختلف نارسایی کلیوی اثری بر روی فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک دنازومب نمیگذارند.

در نارسایی کبدی

در بزرگسالان و کودکان:

بر روی لیبل شرکت سازنده نوشته شده است که تنظیم دوزی لازم نیست.(هنوز مطالعه نشده است)

در کودکان:

نحوه ی تجویز دارو:

زیرجلدی:

دنازومب تنها برای مصرف زیرجلدی است و نباید وریدی عضلانی یا داخل پوستی تجویز شود. قبل از تجویز، در بسته بندی اصلی به دمای محیط رسانده شود (اجازه دهید 15 تا 30 دقیقه در دمای اتاق باقی بماند)؛ با سایر روش های دیگر گرم نشود. محلول ممکن است حاوی مقدار کمی از اجزای پروتئینی سفید یا شفاف است؛ در صورتی که فراورده کدر باشد، یا تغییر رنگ داده باشد (محلول نرمال باید بی رنگ و شفاف تا زرد کمرنگ باشد) یا حاوی اجزا و مواد خارجی باشد، ان را مصرف نکنید.از محکم هم زدن آن اجتناب کنید. از طریق تزریق زیرجلدی به قسمت بالای بازو، بالای ران یا شکم تجویز شود.

در مورد Prolia: در صورت فراموشی دوز،به محض یادآوری تجویز شود،وسپس ادامه ی دوز هر 6 ماه از تاریخ آخرین تزریق انجام شود.

موارد مربوط به ایمنی دارو

مسائل و بیماری های مشابه یا کاملاً یکسان:

دنازومب ممکن است با داکلیزومب، داراتومومب،دینوتوکسی مب، داپیلومب، دوروالومب اشتباه شود.

Xgeva ممکن است با Jevtana, Xofigo, Xtandi, Zometa, Zytiga اشتباه شود.

سایر نگرانی های مربوط به safty:

ملاحظات درمان توامان:Prolia حاوی دنازومب است که همان ماده ی موثره ی موجود در Xgeva است؛ بیمارانی که Xgeva میگیرند نباید Prolia دریافت کنند.

عوارض جانبی:

درصدی که با پرولیا (60 میلیگرم هر 6ماه) یا Xgeva (120 میلی گرم هر 4 هفته).گزارش شده است

>10% :

قلبی عروقی: ادم محیطی, (Xgeva: 17% to 24%; Prolia: 5%) افزایش فشارخون (Prolia: 4%)

سیستم مغز و اعصاب: خستگی, (Xgeva: ≤45%) سردرد (Xgeva: 11% to 24%)

پوستی: راش پوستی(≤14%), درماتیت, (Prolia: ≤11%) اگزما (Prolia: ≤11%)

اندوکرین ومتابولیک: هایپوفسفاتمی;Xgeva: 32%) شدید ( 10% to 21% ، هایپوکلسمی(Xgeva: 3% to 18%; Prolia: 2%)

گوارشی: اسهال, (Xgeva: 20% to 34%) تهوع, (Xgeva: 30% to 32%) کاهش اشتها, (Xgeva: 24%) استفراغ (Xgeva: 24%) ,یبوست (Xgeva: 21%)

هماتولوژیک و انکولوژی: آنمی, (Xgeva: 21% to 22%) ترومبوسیتوپنی (Xgeva: 19%)

ماهیچه ای اسکلتی: ضعف (Xgeva: ≤45%) ,کمردرد, (8% to 21%) آترالژي, (Prolia: 7% to 14%)بدن درد (Prolia: 10% to 12%)

تنفسی: دیس پنه, (Xgeva: 21% to 27%) سرفه, (Xgeva: 15%)عفونت دستگاه تنفسی فوقانی (Xgeva: 15%; Prolia: 5%)

1% to 10%:

قلبی عروقی: آنژین (Prolia: 3%)

سیستم مغز و اعصاب: سیاتالژیا (Prolia: 5%)

اندوکرین و متابولیک: هایپرکلسترولمی, (Prolia: 7%) هایپوکالمی; (Xgeva: grade 3: 3%) هایپومنیزیمی (Xgeva: grade 3: 3%) ، هایپوکلسمی شدید) علامت دار؛Xgeva: 2% to 3%; Prolia: <1%)

گوارشی: نفخ (Prolia: 2%)

هماتولوژیک انکولوژی: نئوپلاسم بدخیم

عفونت: عفونت جدی (Prolia: 4%)

ماهیچه ای اسکلتی: درد ماهیچه و استخوان, (Prolia: 6%) استئالژی, (Prolia: 4%) میالژی (Prolia: 3%) ,استئونکروز فک (Xgeva ≤4%; Prolia: <1%)

چشمی: کاتاراکت(Prolia: ≤5%)

تنفسی: پنومونی, (Xgeva: 8%) نازوفارنژیت (Prolia: 7%)

<1%بعد از عرضه به بازار و گزارشات موردی:

آنافیلاکسی, توسعه ی آنتی بادی, اندوکاردیت, اریتم, تورم صورت, شکستگی فمور (diaphyseal, subtrochanteric), هایپرکلسمی(Xgeva،به دنبال قطع), واکنش های افزایش حساسیت, استئومیلیت, پانکراتیت, کهیر

موارد منع مصرف:

Prolia: واکنش های افزایش حساسیت (سیستمیک) به دنازومب یا هرگونه از اجزای فرمولاسیون؛ هایپوکلسمی ای که از قبل وجود داشته باشد؛ بارداری

Xgeva: افزایش حساسیت معنادار به دنازومب و یا هرگونه از اجزای فراورده که از نظر بالینی شناخته شده است ؛ هایپوکلسمی ای که از قبل وجود داشته باشد.

موارد احتیاط مصرف و نکات مورد توجه:

نگرانی های مربوط به عوارض جانبی:

شکستگی های استخوان: شکستگی های آتیپیکال فمور در بیمارانی که دنازومب دریافت میکنند، گزارش شده است. این شکستگی ها ممکن است در هر قسمتی از فمور اتفاق بیافتند.(ممکن است دو طرفه باشند) و معمولا در هنگام وارد آمدن کمترین ضربه و یا بدون ضربه انفاق می افتند. بعضی از بیماران دردهای پرودرومال را هفته ها یا ماه ها قبل از شکستگی،تجربه میکنند. چونکه بیشتر این شکستگی ها در بیماران دچارپوکی استخوان که دنازومب دریافت نمیکنند اتفاق می افتند، بنابراین هنوز واضح نیست که درمان با دنازومب باعث این شکستگی ها شده باشد. استفاده ی مداوم از گلوکوکورتیکوئید ها با افزایش ریسک این شکستگی ها ارتباط دارد. به بیماران توصیه میشود که هرگونه شکستگی جدید یا غیرمعمول در هیپ، ران، یا درد در کشاله ی ران را گزارش کنند. تا بتوان شکستگی های غیرمعمول و ناکامل را ارزیابی کرد.به دنبال قطع درمان ریسک شکستگی ها افزایش میابد، از جمله شکستگی های متعدد ستون مهره ها؛ بیماران با سابقه ی پوکی استخوان یا شکستگی های قبلی در ریسک بالاتری قرار دارند. شکستگی ستون مهره ها در مدت 7 ماه بعد از شروع دنازومب اتفاق می افتد.(به طور میانگین 19 ماه). قبل از شروع دنازومب برای درمان پوکی استخوان مزایا و معایب درمان را بسنجید، مخصوصا در بیمارانی که قبلا شکستگی ستون مهره داشته اند. در صورت قطع دنازومب، ریسک شکستگی ستون مهره ها را بسنجید و تغییر به درمان جایگزین برای پوکی استخوان را در نظر بگیرید. از جایی که دنازومب با ترن اور استخوانی شدیدی به دنبال قطع آن در ارتباط است، درمان با بیس فسفونات (وریدی یا خوراکی، بسته به بیمار و اندیکاسیون درمان وی) بعد از قطع آن برای کاهش کم شدن مواد معدنی استخوان پیشنهاد میشود(Tsourdi 2017). درمان با بیس فسفونات به دنبال قطع دنازومب ممکن است باعث کاهش یا جلوگیری از بازگشت ترن اور استخوانی شود(Lamy 2017).

واکنش های پوستی: درماتیت، اگزما و راش (که ممکن است الزاما محدود به محل تزریق نباشد) گزارش شده است. در صورتی که علائم شدید بروز کرد دارو را قطع کنید.

واکنش های افزایش حساسیت: واکنش افزایش حساسیت معنادار از لحاظ بالینی(شامل آنافیلاکسی) گزارش شده است. ممکن است شامل: گرفتگی گلو، ادم صورت، ادم دستگاه تنفس فوقانی، ورم لب، دیس پنه، خارش، راش، کهیر و افت فشارخون باشد. اگر آنافیلاکسی یا افزایش حساسیتی که از لحاظ بالینی معنادار بود، اتفاق افتاد، درمان مناسب را انتخاب و موقتا دارو را قطع کنید.

هایپرکلسمی: هایپرکلسمی (که از نظر بالینی نیازمند بستری شدن در بیمارستان است و با نارسایی حاد کلیوی همراه است) ممکن است در بیماران با تومور جاینت سل استخوانی و بیمارانی که استخوان های در حال رشد هفته ها یا ماه ها بعد از قطع دنازومب هستند، اتفاق بیافتد. علائم و نشانه های هایپرکلسمی (مانند: تهوع، سردرد، اهش هوشیاری) بررسی شود، به صورت متناوب کلسیم سرم اندازه گیری شود، و در صورت لزوم درمان شود.

هایپوکلسمی: دنازومب ممکن است باعث ایجاد یا تشدید هایپوکلسمی شود؛ موارد با علائم شدید (شامل مرگ) گزارش شده است. با افزایش اختلال کلیوی این ریسک بیشتر میشود، در اختلال شدید کلیوی بسیار شایع است (کلیرانس کراتینین کمتر از 30 میلی لیتر در دقیقه و یا بیمارانی که دیالیز میشوند) اندازه گیری سطح کلسیم مخصوصا زمانی که دنازومب با سایر داروهای کاهنده ی سطح کلسیم تجویز میشود لازم است. سطح کلسیم را بررسی کنید، اگر قبل از شروع درمان هایپوکلسمی وجود داشت آن را اصلاح کنید. وقتی دنازومب با سایر داروهای کاهنده ی سطح کلسیم تجویز میشود، سطح کلسیم را بیشتر بررسی کنید. در بیماران با سابقه ی هایپوپاراتیروئیدیسم، جراحی تیروئید، جراحی پاراتیروئید، سندرم سوجذب، روده ی کوچک کوتاه شده، نارسایی شدید کلیه یا دیالیز و یا سایر شرایطی که بیمار را در معرض هایپوکلسمی قرار میدهد، با احتیاط تجویز شود؛ در طول درمان سطح کلسیم، فسفر و منیزیوم به دقت کنترل شود(شرکت سازنده توصیه میکند در مدت 14 روز بعد از تزریق [Prolia] و در طول هفته ی اول شروع درمان با [Xgeva] بررسی شود).

در مطالعات پس از ورود دارو به بازار گزارش شده است که هایپوکلسمی هفته ها تا ماه ها طول میکشد(و نیازمند بررسی مداوم است) در صورت لزوم کلسیم، ویتامین دی و منیزیم را تجویز کنید. بیماران با نارسایی شدید کلیوی (کلیرانی کراتینین کمتر از 30 میلی لیتر در دقیقه) و یا بیمارانی که دیالیز میشوند، ممکن است سطح قابل اندازه گیری هورمون پاراتیروئید (PTH) را نشان دهند.

عفونت: بروز عفونت ممکن است افزایش یابد از جمله شامل عفونت های جدی پوستی ،شکمی، ادراری، گوش، عفونت های پریودنتال. اندوکاردیت هم به دنبال درمان گزارش شده است. به بیماران باید توصیه شود که در صورت مشاهده ی هرگونه علائم و نشانه های عفونت شدید یا ایجاد سلولیت، به پزشک خود مراجعه کنند. در بیماران با نقص سیستم ایمنی و یا بیمارانی که داروهای سرکوب کننده ی سیستم ایمنی دریافت میکنند، با احتیاط مصرف شود؛ ممکن است در ریسک عفونت های جدی قرار بگیرند. در صورت وجود عفونت جدی، نیاز به ادامه ی درمان با دنازومب ارزیابی شود.

استئونروز فک:استئونکروز فک (ONJ) که همچنین به استئونکروز ک ناشی از داروها (MRONJ) هم معروف است، در بیماران دریافت کننده ی دنازومب گزارش شده است. استئونکروز فک ممکن است با درد فک، اسئومیلیت و استئوتیت، فرسایش استخوان، عفونت های پریودنتال یا دندانی، درد دندان، زخم/فرسایش لثه نمایان شود.ریسک فاکتورها شامل پروسه های تهاجمی دندانی ( مانند: کشیدن دندان، ایمپلنت دندانی، جراحی دهانی)، تشخیص سرطان، درمان های سرکوب کننده ی سیستم ایمنی، درمان های مهارکننده ی آنژیوژنز، شیمی درمانی، کورتیکواستروئیدهای سیستمیک، بهداشت ضعیف دهانی، استفاده از دستگاه های دندانپزشکی، پروتز های نامناسب، پریودنتال وسایر بیماری های دهانی که از قبل وجود داشتند، دیابت و عفونت های لثه، غفونت موضعی و با به تاخیرافتادن بهبودی، آنمی و یا کوآگولوپاتی، هستند. در مطالعاتی که بر روی بیماران سرطانی انجام شده است نشان داده شده است که مصرف طولانی مدت دنازومب با افزایش ریسک ایجاد استئونکروز فک در ارتباط است. همچنین درصد بالایی از بیماران ریسک فاکتورهای مستعد کننده شامل سابقه ی بهداشت ضعیف دهانی، کشیدن دندان و یا استفاده از دستگاه های دندانپزشکی را داشتند. بیماران باید در طول درمان با دنازومب بهداشت دهانی خوب خود را حفظ کنند. آزمایشات دندانی و اقدامات پیشگیرانه ی دندانپزشکی قبل از شروع درمان باید انجام شود. شرکت سازنده توصیه میکند که از اقدامات تهاجمی دندانپزشکی در بیمارانی که متاستاز استخوانی دارند و دنازومب را برای پیشگیری از حوادث استخوانی دریاف میکنند، اجتناب شود و در این بیماران در صورت نیاز به انجام چنین پروسه های تهاجمی دندانی، قطع موقت دارو را پیشنهاد میکند.

براساس آخرین مقاله از American Association of Maxillofacial Surgeons (AAOMS) ، استئونکروز فک ناشی از دارو با داروهایی از جمله بیس فسفونات ها و مهارکننده های بازجذب استخوانی (دنازومب) و دارو های ضد آنژیوژنز (مثل: بواسیزومب و سانیتینیب) که برای پوکی استخوانی بدخیمی استفاده میشوند، در ارتباط است؛ ریسک در ب

جزئیات خاص

آپارات ---

تمامی حقوق نزد داروخانه سیزده آبان محفوظ است.