توضیحات

دسته ی دارویی:

آنتی دوت

نام برندهای دارو :

نام تجاری در آمریکا وکانادا: DigiFab

اشکال دارویی موجود:

Solution reconstituted intravenous(preservative free): Digi Fab:40mg

موارد مصرف:

درمان مسمومیت حاد ومزمن با دیگوکسین

مقدار مصرف/دوز مصرفی:

بزرگسالان

هر ویال 40 میلی گرمی از Fab به 0.5میلی گرم دیگوکسین باند می شود.

سمیت با دیگوکسین

حساب کنید دوز را بر اساس میزان دیجیتالیس که وارد بدن شده است.که اگر مقدار مصرف شده مشخص باشد قابل محاسبه می باشد و یا اگر سطح دارو بعد از توزیع مشخص باشد(دوز را به نزدیکترین دوز ویال گرد کنید)اگر مقدار داروی مصرف شده مشخص نیست از دوزینگ های کلی که درگایدلاین امده است باید استفاده شود.

مصرف حاد مقدار ناشناخته:IV:

شروع با 10 ویال؛در صورت نیاز ،دوز دوم(10 ویال دیگر)تجویز می شود.

مصرف حاد مقدار شناخته شده:

IV: بر اساس تعداد قرص یا کپسول مصرف شده:

  • مرحله 1:محاسبه کنید مقدار بار دارو را بر اساس میلی گرم

کپسول دیگوکسین

Total body load (mg)=مقدار میلی گرم کپسول های مصرف شده

قرص دیگوکسین

Total body load (mg)=0.8ₓ میلی گرم قرص های مصرف شده

  • مرحله 2:محاسبه کنید تعداد ویال های لازم

Digoxin Immune Fab Dose (vials) = Total body load (mg) / (0.5)

تخمین دوز Fab بر حسب ویال برای برگشت دوزبالای دیگوکسین

تعداد قرص یا کپسول دیگوکسین مصرف شده* دوز Fab(تعداد ویال)
25 10
50 20
75 30
100 40
150 60
200 80

*250 mcg قرص با فراهمی 80% یا 200 mcg کپسول با فراهمی 100%

بر اساس غلظت پایدار سرمی دیگوکسین:

نکته:اگر مقدار دوز محاسبه شده براساس غلظت دیگوکسین با دوز تخمین زده شده بر اساس مقدار مشخص خورده شده متفاوت بود،از دوز بیشتر استفاده کنید.

Digoxin Immune Fab Dose (vials) = (serum digoxin concentration [ng/mL] x weight [kg]) / 100

تخمین دوز Fab بر حسب ویال بر اساس غلظت سرمی پایداردیگوکسین

وزن بیمار(kg) غلظت سرمی دیگوکسین(ng/mL)
1 2 4 8 12 16 20
40 0.5 ویال 1 ویال 2 ویال 3 ویال 5 ویال 7 ویال 8ویال
60 0.5 ویال 1 ویال 3 ویال 5 ویال 7 ویال 10 ویال 12ویال
70 1 ویال 2 ویال 3 ویال 6ویال 9 ویال 11 ویال 14ویال
80 1 ویال 2 ویال 3 ویال 7ویال 10 ویال 13 ویال 16ویال
100 1 ویال 2 ویال 4 ویال 8ویال 12 ویال 16 ویال 20 ویال

در مسمومیت مزمن:IV

6 ویال برای برگرداندن بیشتر موارد مسمومیت کافی است.

سالمندان

مراجعه شود به دوز دارو در بزرگسالان

در نارسایی کلیوی

مصرف با احتیاط انجام شود

در نارسایی کبدی

هیچ تنظیم دوزی برای دارو در بروشور شرکت سازنده ذکر نشده است

نحوه ی تجویز دارو:

وریدی

انفوزیون آهسته طی حداقل 30 دقیقه .ممکن به صورت بولوس تجویز شود در صورتی که احتمال ایست قلبی باشد

عوارض جانبی:

قلبی:ارتوستاتیک هیپوتنشن،فلبیت،تاکی کاردی بطنی( بیماران با AF،به دلیل محرومیت از دیگوکسین)

اندوکرین و متابولیک:هیپوکالمی

واکنش حساسیتی

موارد منع مصرف:

هیچ منع مصرفی برای دارو در بروشور شرکت سازنده ذکر نشده است

موارد احتیاط مصرف و نکات مورد توجه:

نگرانی های مربوط به عوارض جانبی:

واکنش حساسیتی:از جمله واکنش های آنافیلاکتوئید ،واکنش آلرژی تاخیری می تواند اتفاق بیافتد. بیماران با حساسیت به پروتین گوسفند ممکنه در معرض واکنش حساسیتی باشند.در صورت بروز واکنش حساسیتی بلافاصله انفوزیون دارو قطع شود و تحت مراقبت قرار بگیرد.

اختلال پتاسیم:بیمار با سمیت حاد ممکن با هیپرکالمی به دلیل شیفت پتاسیم به داخل فضای خارج سلولی مراجعه کنند بعد از درمان با fab پتاسیم به داخل سلول شیفت می کند و ممکن منجر به هیپوکالمی شود.پتاسیم را با دقت مانیتور کنید خصوصا در ساعت اول تجویز دارو

نگرانی های مربوط به بیماری:

نارسایی قلبی :در بیمارانی که به طور مزمن تحت درمان با دیگوکسین بودند تجویز fab ممکن باعث تشدید علائم نارسایی قلبی شود.اگر قرار بر شروع مجدد دیگوکسین باشد تا حذف کامل دارو صبر کنید .حذف دارو ممکن چندین روز طول بکشد خصوصا در بیماران با نارسایی کلیه

اختلال کلیوی:مصرف با احتیاط در بیماران با نارسایی کلیه

تداخلات دارویی:

تداخلی گزارش نشده است

مصرف در بارداری وشیر دهی:

رده C بارداری

در صورتی که اندیکاسیون قطعی داشته باشد باید تجویز شود و نباید به خاطر ترس از تراتوژن بودن قطع شود

در شیردهی

اطلاعاتی از اینکه در شیر ترشح می شود وجود ندارد.اما شرکت سازنده احتیاط برای مصرف آن در خانم های شیرده را ذکر کرده است.

مکانیسم اثر:

آنتی بادی اختصاصی برای درمان مسمومیت با دیژیتالیس، به مولکول دیگوکسین باند می شود و سپس از طریق کلیه ها دفع می شود.

پارامترهایی که باید مانیتور شود:

قبل از شروع دارو چک پتاسیم ،غلظت سرمی دیگوکسین و کراتینین سرم

چک دما ،فشارخون و الکتروکاردیوگرام بعداز تجویز دارو

فارماکوکنیتیک و فار ماکودینامیک

شروع اثر: شروع اثر طی 20-90 دقیقه

حجم توزیع:0.3 L/kg

نیمه عمر دارو: 15-20 ساعت ،ممکن در بیماران با نارسایی کلیه تا 10 برابر افزایش یابد

دفع: ادراری(کاهش غلظت طی 5 تا 7 روز)

 

تهیه وتنظیم:دکترشیما جعفری

دکتر فاطمه دولت آبادی

جزئیات خاص

آپارات ---

تمامی حقوق نزد داروخانه سیزده آبان محفوظ است.