توضیحات

دسته ی دارویی:

ضد ویروس، مهارکننده ی اینتگراز(ضد HIV)

هشدار دارویی/ Us Boxed Warning:

FDA هشدار داده که مواردی از نقص های تیوب عصبی شامل درگیری مغز،نخاع،طناب نخاعی در کودکان متولد شده از مادر مصرف کننده ی این دارو گزارش شده است.

نام تجاری در آمریکا وکانادا:

Tivicay

اشکال دارویی موجود:

Tab:10mg, 25mg, 50mg

موارد مصرف:

درمان عفونت HIV-1

مصرف تایید نشده: پروفیلاکسی بعد از تماس غیر وابسته به شغل با HIV-1

دوز مصرفی:

بزرگسالان

درمان عفونت HIV-1

باید در ترکیب با سایر داروهای ضد ویروس داده شود. دولوتگراویر بخشی از رژیم اغازی برای بیماران بزرگسال یا نوجوان که تاکنون تحت درمان با رژیم ART قرار نگرفتند (وقتی همزمان با تنوفویر به اضافه ی امتریسیتابین(یا لامی وودین) یا برای بیماران بزرگسال یا نوجوان که تاکنون تحت رزیم ART قرار نگرفتند که از نظر HLA-B5701 منفی هستند (وقتی همزمان با اباکاویر به اضافه ی لامی وودین (یا امتریسیتابین تجویز می شوند) پیشنهاد می شود.

  • درمان بیمارانی که تاکنون درمان نگرفتند و بیمارانی که سابقه درمان با (INSTI)را ندارند: 50 میلی گرم یکبار در روز
  • درمان بیمارانی که تاکنون درمان نگرفتند و بیمارانی که سابقه درمان با (INSTI)را ندارند در تجویز همزمان با کاربامازپین، افاویرنز، فوسامپرناویر/ریتوناویر، تیپراناویر/ریتوناویر/ یا ریفامپین: 50 میلی گرم دوبار در روز
  • سابقه مصرف INSTI و مقاومت به آن یا از نظر بالینی شک به مقاومت وجود دارد: 50 میلی گرم دوبار در روز
  • سرکوب از نظر ویروسی(HIV-1 RNA<50 Copies/ml) بیمار با تغییر دولوتگراویر به اضافه ی ریلپیریوین : 50 میلی گرم یکبار در روز

پروفیلاکسی بعد از تماس غیر وابسته به شغل با HIV-1 (Off lable)

50 میلی گرم یکبار در روز برا ی مدت 28 روز (در ترکیب با سایر داروهای ضد ویروس)شروع درمان طی 72 ساعت بعد از تماس

کودکان

درمان عفونت HIV-1

  • درمان بیمارانی که تاکنون درمان نگرفتند و بیمارانی که سابقه درمان با (INSTI)را ندارند:

30 kg to <40 kg: 35 mgیکبار در روز

≥40 kg: 50 mg یکبار در روز

  • درمان بیمارانی که تاکنون درمان نگرفتند و بیمارانی که سابقه درمان با (INSTI)را ندارند در تجویز همزمان با کاربامازپین، افاویرنز، فوسامپرناویر/ریتوناویر، تیپراناویر/ریتوناویر/ یا ریفامپین:

:30 kg to <40 kg35 میلی گرمدوبار در روز

≥40 kg :50 میلی گرم دوبار در روز

پروفیلاکسی بعد از تماس غیر وابسته به شغل با HIV-1(Off lable)

نوجوانان 13 سال( وزن بالای 40 کیلوگرم) مراجعه شود به دوزینگ دارو در بزرگسالان

سالمندان

مراجعه شود به دوزینگ دارو در بزرگسالان(مصرف دارو با احتیاط)

در نارسایی کلیوی

  • درمان بیمارانی که تاکنون درمان نگرفتند و بیمارانی که سابقه درمان با (INSTI)را ندارند؛در نارسایی خفیف، متوسط یا شدید: تنظیم دوز نیاز ندارد
  • سابقه مصرف INSTIو مقاومت به آن یا از نظر بالینی شک به مقاومت وجود دارد:

CrCl ≥30 mL/minute: تنظیم دوز نیاز ندارد

CrCl <30 mL/minute: در بروشور شرکت سازنده هیچ تنظیم دوزی ذکر نشده است،مصرف با احتیاط از انجایی که کاهش غلظت دولوتگراویر ممکن منجر به از دست رفتن اثرات درمانی و ایجاد مقاومت به دولوتگراویر یا سایر داروهای ضد ویروسی شود.

  • در بیماران ESRD شامل بیماران همودیالیزی: در بروشور شرکت سازنده هیچ تنظیم دوزی ذکر نشده است.

در نارسایی کبدی

نارسایی خفیف تا متوسط (کلاس A یا BChild-pugh): تنظیم دوز نیاز ندارد

در نارسایی شدید( Child-pugh کلاس c): مصرف آن توصیه نمی شود (تاکنون مطالعه نشده است)

نحوه ی مصرف :

مصرف دارو بدون توجه به وعده ی غذایی.

مصرف دارو 2 ساعت قبل یا 6 ساعت بعد از انتی اسید یا ملین های حاوی کاتیون، سوکرالفیت،مکمل های خوراکی حاوی آهن یا کلسیم یا داروهای بافری

متناوبا دولوتگراویر و مکمل های حاوی کلسیم یا آهن را می شود با هم همراه با غذا مصرف کرد.

عوارض جانبی:

عوارض گزارش شده در مصرف درمان ترکیبی

10%:>

اندوکرین و متابولیک:هیپرگلیسمی (14%)

کبدی:افزایش آنزیم ALT(≤18% شامل بیماران با هپاتیت بی و یا هپاتیت سی )

1% to 10%

سیستم عصبی مرکزی:بی خوابی(≤7%)،خستگی (≤2%)،سردرد(≤2%) افکار خودکشی(<2%)، میل به خودکشی(<2%)،دپرسیون (≤1%)

درماتولوژیک:خارش(<2%)

گوارشی: افزایش لیپار سرم(2-10%)، اسهال≤2%، دیسترس شکمی<2%،درد شکمی<2%، نفخ<2%، درد قسمت فوقانی شکم<2%، استفراغ<2%، تهوع≤1%

هماتولوژی و انکولوژی:نوتورپنی(3-4%) ،لکوپنی(2-3%)

کبدی:افزایش آنزیم ≤8%AST،هیپربیلی روبینمیا≤3%،هپاتیت<2%

حساسیت:واکنش های حساسیتی≤1%

نوروماسکولار و اسکلتال:افزایش کراتینین فسفوکیناز(1-7%)، میوزیت(<2%)

کلیوی: نارسایی کلیوی<2%

<1%

رویاهای غیرطبیعی،نارسایی حاد کبدی ،اضطراب،آرتزالژی،گیجی،سمیت کبدی،سندرم Immune reconstitution،افزایش سرم کراتینین،میالژی، راش پوستی

موارد منع مصرف:

حساسیت به رولتگراویر یا هریک از اجزای تشکیل دهنده ی فرمولاسیون آن

مصرف همزمان با دوفتیلید

هشدارو موارد احتیاط :

نگرانی های مربوط به عوارض جانبی:

سمیت کبدی:عوارض کبدی شامل افزایش سطح آنزیم های کبدی،هپاتیت و نارسایی حاد کبدی گزارش شدند.این عوارض در بیمار بدون بیماری زمینه ای کبدی یا سایر ریسک فاکورها رخ دادند.بیمار با هپاتیت بی یا سی ممکن در ریسک بیشتر بدتر شدن یا پیشرفت افزایش ترنس آمینازها شوند.گاهی این افزایش ها ممکن جزئی از سندرم Immune reconstitution یا فعال شدن مجدد هپاتیت بی (خصوصا هنگام محرومیت از داروهای ضدهپاتیت بی ) می باشد.آسیب کبدی ناشی از دارو با دولوتگراویر در همراهی با اباکاویر و لامی وودین گزارش شده است.بیماران را از نظر علایم سمیت کبدی مانیتور کنید.

واکنش های حساسیتی:راش و اختلالات ارگانی مثلا اسیب کبدی گزارش شده است.در صورت بروز علائم حساسیت (مانند راش شدید، راش همراه با تب،بی حالی ،خستگی ،درد عضلات و مفاصل ،تاول های پوستی ،تاول ها و ضایعات دهانی ،کنژکتیویت،ادم صورت ،هپاتیت ،ائوزینوفیلی ،آنژیوادم و تنفس دشوار)دارو باید بلافاصله قطع شود.وضعیت بالینی بیمار و تست های کبدی بیمار چک شوند و در صورت لزوم درمان های حمایتی شروع شوند.در صورت بروز واکنش های حساسیتی مجدد دولوتگراویر شروع نشود.

سندرم Immune reconstitution:در بیمار ممکن است این سندرم به دنبال پاسخ التهابی به عفونت های فرصت طلب باقی مانده در طی شروع درمان HIV یا فعال شدن اختلالات اتوایمیون(مانند بیماری گریوز، پلی میوزیت،سندرم گیلن باره) بعدا در طول درمان ایجاد شود.ارزیابی های بیشتر و درمان را باید مدنظر قرار داد.

نگرانی های مربوط به بیماری:

اختلالات کبدی:مصرف آن در بیماران با نارسایی شدید کبد توصیه نشده است.(تاکنون مطالعه نشده است.)

اختلالات کلیوی: احتیاط در بیماران با سابقه مصرف INSTI با اختلال شدید کلیوی.کاهش غلظت دولوتگراویر دیده شده و ممکن باعث از بین رفتن اثرات درمانی و ایجاد مقاومت به دولوتگراویر یا سایر داروهای ضد ویروسی که به طور همزمان تجویز می شوند بشود.

مربوط به متابولیسم دارو / اثرات متابولیسم/ترانسپورت دارو:

سوبسترای BCRP/ABCG2، CYP3A4(خفیف)، P-glycoprotein/ABCB1،UGT1A1، UGT1A3، UGT1A9

مهارکننده ی OCT2

موارد مربوط به مصرف هم زمان با داروها

تداخلات بالقوه و بارزی وجود دارد .نیاز به تنظیم دوز دارو یا فواصل مصرف دارو می باشد .مانیتورینگ بیشتریا استفاده از آلترناتیو مناسب پیشنهاد می شود.

تداخلات دارویی:

X:

دوفتیلید:دولوتگراویر ممکن است باعث افزایش غلطت دوفتیلید شود.مصرف همزمان دو دارو ممنوع می باشد

فنی توئین/فس فنی توئین: ممکن باعث کاهش غلظت دولوتگراویر شود. مصرف همزمان دو دارو ممنوع می باشد

اکسکاربازپین:ممکن باعث کاهش غلظت دولوتگراویر شود.

فنوباربیتال: ممکن باعث کاهش غلظت دولوتگراویر شود.

پریمیدون: ممکن باعث کاهش غلظت دولوتگراویر شود.

St Johns Wort: ممکن باعث کاهش غلظت دولوتگراویر شود.

Nevirapine

D:

آلومینویم هیدروکساید:

ممکن باعث کاهش غلظت دولوتگراویر شود.

مدیریت تداخل :تجویز دولوتگراویر حداقل 2 ساعت قبل یا 6 ساعت بعد از آلومینیوم هیدروکساید.

تجویز ترکیب دولوتگراویر/ریلپیویرین حداقل 4 ساعت قبل یا 6 ساعت بعد از آلومینیوم هیدروکساید

نمک های کلسیم:

ممکن است باعث کاهش غلظت دولوتگراویر شود.

مدیریت تداخل:تجویز دولوتگراویر حداقل 2 ساعت قبل یا 6 ساعت بعد از کلسیم خوراکی

تجویز ترکیب دولوتگراویر/ریلپیویرین حداقل 4 ساعت قبل یا 6 ساعت بعد از کلسیم خوراکی

دولوتگراویر و کلسیم خوراکی را می شود با هم همراه غذا مصرف کرد.

کاربامازپین:

ممکن باعث کاهش غلظت دولوتگراویر شود.

مدیریت:افزایش دوز دولوتگراویر به 50 میلی گرم دوبار در روز در مصرف همزمان با کاربامازپین در بیمار با مقاومت شناخته شده به مهارکننده های اینتگراز بهتر از آلترناتیو کاربامازپین استفاده شود.

افاویرنز:

ممکن باعث کاهش غلظت دولوتگراویر شود. افزایش دوز دولوتگراویر به 50 میلی گرم دوبار در روز در کودکان و بزرگسالان

نمک های آهن:

ممکن است باعث کاهش غلظت دولوتگراویر شود.

مدیریت تداخل :تجویز دولوتگراویر حداقل 2 ساعت قبل یا 6 ساعت بعد از نمک آهن

تجویز ترکیب دولوتگراویر/ریلپیویرین حداقل 4 ساعت قبل یا 6 ساعت بعد از نمک آهن

دولوتگراویر و آهن خوراکی را می شود با هم همراه غذا مصرف کرد.

نمک های منیزیوم:

ممکن است باعث کاهش غلظت دولوتگراویر شود.

مدیریت تداخل :تجویز دولوتگراویر حداقل 2 ساعت قبل یا 6 ساعت بعد از نمک منیزیوم

تجویز ترکیب دولوتگراویر/ریلپیویرین حداقل 4 ساعت قبل یا 6 ساعت بعد از نمک منیزیوم

متفورمین

دولوتگراویر ممکن است باعث افزایش غلطت متفورمین شود.

مدیریت تداخل:محدودیت دوز متفورمین به 1000 میلی گرم در روز در مصرف همزمان با دولوتگراویر

مانیتور از نظر افزایش اثرات یا سمیت متفورمین در طی مصرف همزمان

مولتی ویتامین/مینرال(با ADEK، فولات ،آهن):

ممکن است باعث کاهش غلظت دولوتگراویر شود.

مدیریت تداخل :تجویز دولوتگراویر حداقل 2 ساعت قبل یا 6 ساعت بعد از مولتی ویتامین

تجویز ترکیب دولوتگراویر/ریلپیویرین حداقل 4 ساعت قبل یا 6 ساعت بعد از مولتی ویتامین

دولوتگراویر و مولتی ویتامین را می شود با هم همراه غذا مصرف کرد.

ریفامپین،سلنیوم،سوکرالفات،نمک های روی،Tipranavir

C:ارلیستات

مکانیسم اثر:

مهارکننده آنزیم اینتگراز

پارامترهایی که باید مانیتور شود:

تست بارداری قبل از شروع دارو.لود ویروس،تعداد CD4،پروفایل لیپید،آمینوترنسفرازهای کبدی(قبل و در طی درمان)،مانیتور واکنش های حساسیتی

فارماکوکنیتیک و فار ماکودینامیک

جذب:غذا باعث افزایش میزان جذب و کوتاه کرده سرعت جذب دولوتگراویر می شود

اتصال پروتئینی: ≥98.9%

متابولیسم: در ابتدا از طریق UGT1A1 متابولیزه می شود

فراهمی زیستی:تاکنون ثبت نشده است

نیمه عمر دارو: 14 ساعت

زمان پیک پلاسمایی: 2 تا 3 ساعت

دفع:مدفوع(53% به صورت تغییر نیافته)، ادرار(31% به صورت متابولیت ،  <1%به صورت تغییر نیافته)

 

تهیه وتنظیم:دکترشیما جعفری

جزئیات خاص

آپارات ---

تمامی حقوق نزد داروخانه سیزده آبان محفوظ است.