edetate calcium disodium(CALCIUM EDTA)

افزودن به پسندها

توضیحات

دسته ی دارویی:

شلات کننده

هشدار دارویی/ Us Boxed Warning:

ادم مغزی

Calcium EDTA مستعد ایجاد اثرات سمی می باشد که می تواند کشنده باشد.انسفالوپاتی ناشی از سرب نسبتا نادر است در بزرگسالان اما بیشتر در کودکان رخ می دهد که ممکن بسیار ناچیز و قابل چشم پوشی کردن باشد.میزان مورتالیتی در کودکان بالا می باشد.بیماران با انسفالوپاتی ناشی از سرب و ادم مغزی ممکن به دنبال انفوزیون وریدی دارودچار افزایش کشنده در فشار داخل مغز شوند.تجویز عضلانی در این بیماران ارجح است.در مواردی که نیاز به تجویز وریدی دارو می باشد از انفوزیون سریع دارو خودداری کنید.

اشکال دارویی موجود:

Solution Injection:1g/5ml

موارد مصرف:

درمان علایم حاد ومزمن مرتبط با مسمومیت

دوز مصرفی:

بزرگسالان

سمیت با سرب:

نکته:گایدلاین ها توصیه به مصرف شلاتور وقتی سطح خونی سرب>50 mcg/Dl باشد وعلائم داشته باشد.شلاتور ممکن در سطح خونی سرب ≥100mcg/dL  و یا علائم اندیکاسیون دارد.بسته به سطح خونی سرب کورس های اضافی هم ممکن نیاز باشد/حداقل 2 تا 4 روز باید قبل از این که درمان تکرار شود گذشته باشد.

  • Blood lead levels <70 mcg/dL و بدون علامت:IM،IV : 1000 mg/m2/day برای 5 روز
  • ·Blood lead levels ≥70 mcg/Dl یا علائم مسمومیت با سرب(همراه با دیمرکاپرول)

نکته درمان را با Calcium EDTA با دومین دوز دیمرکاپرول شروع کنید

IM, IV: 1,000 mg/m2/day یا  25 to 50 mg/kg/day برای 5 روز ماکسیمم دوز 3000میلی گرم توصیه می شود.

  • انسفالوپاتی ناشی از سرب:

IV/IM:: 1,500 mg/m2/day یا  50 to 75 mg/kg/day برای 5 روز ماکسیمم دوز 3000میلی گرم توصیه می شود.

  • نفروپاتی ناشی از سرب:دوز الترناتیو نشانگر کاهش کلیرانس کلیوی براساس سرم کراتینین

نکته:تکرار رژیم به صورت ماهانه تا وقتی سطح سرب به سطح موردنظر کاهش یابد

IV/IM:

Scr 2 to 3 mg/Dl: 500 mg/m2ههر 24 ساعت برای 5 روز

Scr 3 to 4 mg/dL: 500 mg/m2هر 48 ساعت برای 3 دوز

Scr >4 mg/dL: 500 mg/m2یکبار در هفته

کودکان

برا ی درمان سطح بالای سرب در کودکان CDC توصیه می کند درمان با شلاتور وقتی سطح سرب خون بالای 45mcg/Dl باشد(CDC 2002).

توصیه گایدلاین AAP:سوکسیمر داروی انتخابی برای شروع درمان در کودکان بدون علامت وقتی سطح خونی سرب بالای 45 mcg/dL  و کمتر از 70 mcg/Dl باشد با Calcium EDTA هم در بچه هایی که به سوکسیمر آلرژی دارند می شود استفاده کرد.

درمان ترکیبی با Calcium EDTA و دیمرکاپرول توصیه می شود برای مصرف در کودکانی که سطح خونی سرب ≥70 mcg/dL یا در کودکان با انسفالوپاتی ناشی از سرب. بسته به سطح سرب خون کورس های اضافی ممکن نیاز شود حداقل 2تا 4 روز قبل شروع مجدد دارو باید فاصله باشئد

سالمندان

مشابه دوز بزرگسالان

در نارسایی کلیوی

دوز باید درنارسایی خفیف کلیوی کاهش یابد.محدود کردن دوز روزانه به 2گرم در بزرگسالان ممکن باعث کاهش ریسک نفروتوکسیسیتی شود هرچند دوزهای بالاتر ممکن در درمان انسفالوپاتی ناشی از سرب استفاده شود.

در نارسایی کبدی

هیچ تنظیم دوزی در بروشور شرکت سازنده ذکر نشده است

نحوه ی تجویز دارو:

برای مصرف IV یا IM،راه IV ارجح است هرچند در صورت ادم مغزی راه IM ارجح می باشد.

انفوزیو وریدی :دوز روزانه را به صورت محلول رقیق شده طی 8-12 ساعت یا به صورت مداوم 24 ساعته تجویز کنید.

برای تجویز IM : دوز روزانه را به صورت منقسم در 2-3 دوز مساوی با فواصل 8-12 ساعت تجویز کنید.به منظور کاهش درد ناشی از تزریق ممکن است پروکائین هیدروکلراید یا لیدوکائین بهCalcium EDTAاضافه شود. به صورت عضلانی عمیق تجویز کنید در هنگام تجویز همراه با دیمرکاپرول در مکان های جدا از هم تزریق کنید.

عوارض جانبی:

قلبی عروقی:اریتمی قلبی،تغییرات ECG،افت فشار،ترومبوفلبیت موضعی(انفوزیون وریدی وقتی غلظت  >5 mg/mL )

سیستم عصبی مرکزی:لرز،خستگی،سردرد،بی حالی،بی حسی

درماتولوژیک:شیلوزیس،درماتیت،راش پوستی

اندوکرین ومتابولیک:گلیکوزوری،هیپرکلسمی،هیپوکالمی،فقراهن(در مصرف مزمن)،کمبود منیزیوم(در مصرف مزمن)،پلی دیپسی،کمبود زینک(در مصرف مزمن)

گوارشی:بی اشتهایی،تحریک گوارشی،تهوع و استفراغ

تناسلی ادراری:نفروزیس،نفروتوکسیسیتی، خون مخفی در ادرار،پروتئین اوری،افزایش دفعات دفع ادرار،فوریت در دفع ادرار

هماتولوژیک و انکولوژیک:آنمی،سرکوب مغز استخوان(به طور موقت)

موضعی:درد در محل تزریق(IM)

سیستم اسکلتی عضلانی:آرترالژی،میالژی،ترمور

چشمی:اشک ریزش

کلیوی:نکروز توبول کلیوی

تنفسی:احتقان بینی، عطسه

متفرقه: تب

موارد منع مصرف:

بیماری فعال کلیوی یا انوری،هپاتیت

موارد احتیاط مصرف و نکات مورد توجه:

نگرانی های مربوط به عوارض جانبی:

آریتمی:مانیتور آریتمی و تغییرات ECG در طی درمان وریدی

نفروتوکسیسیتی:  Calcium EDTA به صورت بالقوه نفروتوکسیک است.اسیدوز توبول کلیوی و نفروز کشنده ممکن رخ دهد خصوصا با دوزهای بالا از دوز توصیه شده بالاتر نروید.در صورتی که در طی درمان آنوری،افزایش پروتئین اوری یا هماچوری رخ داد مصرف دارو را قطع کنید.کاهش نفروتوکسیسیتی با ایجاد هیدریشن کافی،حفظ برون ده ادراری خوب ،جلوگیری از دادن دوزهای بیش از حد و محدود کردن انفوزیون مداوم دارو به کمتر از 5 روز

نگرانی های مربوط به بیماری:

ادم مغزی:مصرف با احتیاط در بیمار باانسفالوپاتی سرب و ادم مغزی. در این بیماران انفوزیون IV همراه است با افزایش کشنده در فشار اینتراکرانیال،تجویز IM ارجح است.

مسمومیت با سرب: باید منشا تماس با سرب قبل از درمان یافت شود.به بیمار اجازه ندهید تا کاهش سطح سرب مجدد وارد محیطی که به سرب الوده شده شود

اختلال کلیوی:مصرف با احتیاط در بیمار با نارسایی کلیوی،کاهش دوز توصیه می شود

سایر هشدارها

دقت شود نام دارو اشتباه نشود:Edetate calcium disodium ممکن با edetate disodium اشتباه شود .هیپوکلسمی کشنده در صورتی که edetate disodium به جای Edetate calcium disodium استفاده شود رخ می دهد.CDC و FDA توصیه می کنند edetate disodium نباید برای شلاتور تراپی استفاده شود.مرگ در اثر مصرف edetate disodiumبرای شلاتور تراپی در کودکان مبتلا به اوتیسم گزارش شده است

تداخلات دارویی:

X: BCG (اینتراوزیکال) ، Deferiprone، Dipyrone

C: کلرامفنیکل،کلوزاپین،انسولین،پرومازین

مصرف در بارداری وشیر دهی:

ردهB بارداری

عوارض در برخی مطالعات حیوانی مشاهده شده است.هیچ مطالعات کنترلی در رابطه با Edetate calcium disodium در خانم های باردار نیست.سرب از جفت عبور می کند که میزان ان وابسته به غلظت پلاسمایی سرب در مادر می باشد.تماس پری ناتال با سرب ممکن همراه با عوارضی مثل سقط خودبخود،زایمان زودرس،کاهش وزن تولد و اختلال رشد نورونی ایجاد شود.تعدادی عوارض هم با سطح خونی سرب مادر کمتر از 10 mcg/dl ممکن رخ دهد. علاوه بر این در خانم های باردار که در تماس با سرب هستند ممکن فشارخون دوران بارداری ایجاد شود.شلاتور تراپی در خانم های باردار وقتی سطح خونی سرب ≥45 mcg/dL(خانم های باردار با سطح سرب ≥70 mcg/dLبرای شلاتور تراپی باید با توجه به سه ماهه بارداری آنها تصمیم گرفته شود.)در صورتی که انسفالوپاتی دارند بدون توجه به سه ماهه بارداری درمان باید صورت گیرد.

در شیردهی:

جذب خوراکی دارو ضعیف است <5%که محدودکننده تماس دارو در خانم های شیرده می باشد.هرچند این دارو به صورت خوراکی نباید استفاده شود زیرا ممکن جذب سرب از گوارش را افزایش دهد .مقدار سرب در شیر از 0.6% تا 3% غلظت سرمی مادر می باشد.خانم با سطح سرمی سرب mcg/dL ≥40 نباید شیردهی را شروع کند.دوشیدن و ریختن شیر به بیرون تا وقتی سطح سرب به <40 mcg/dL برسد توصیه می شود..مکمل های کلسیم ممکن میزان شیر را کاهش دهند.

مکانیسم اثر:

کلسیم توسط فلزات سنگین دو و سه ظرفیتی جابجا می شود یک محلول غیریونیزه با سرب تشکیل می دهد که در ادرار ترشح میشود.

پارامترهایی که باید مانیتور شود:

برون ده ادراری،آنالیز ادراری،عملکرد کلیه،عملکرد کبد،الکترولیت سرم(بیس لاین و روزانه در مسمومیت شدید یا در روز 2 و 5 شدت مسمومیت کمتر،ECG(با درمان وریدی)،سطح سرمی سرب(به صورت پایه و 7تا 21 روز بعد از تکمیل شلاتور تراپی)هموگلوبین یا هماتوکریت،وضعیت آهن، سطح پروتوپورفیرین اریتروسیت یا زینک پروتوپورفیرین،تغییرات رشد نورونی

فارماکوکنیتیک و فار ماکودینامیک

شروع اثر شلات کردن سرب:1 ساعت

بیشترین دفع سرب شلات شده با تجویز وریدی:24 تا 48 ساعت بعد

جذب:IM و SQ جذب خوب ؛ جذب خوراکی کمتر از 5%

توزیع دارو:به داخل مایعات خارج سلولی وکمترین میزان نفوذ در CSF

نیمه عمر دارو: 20تا 60 دقیقه

دفع: ادراری(به صورت شلات فلزی یا داروی تغییر نیافته،کاهش GFR باعث کاهش دفع می شود.

 

تهیه وتنظیم:دکتر شیما جعفری

دکتر فاطمه دولت ابادی

جزئیات خاص

آپارات ---

تمامی حقوق نزد داروخانه سیزده آبان محفوظ است.