توضیحات

دسته ی دارویی:

انتی دوت

هشدار دارویی/ Us Boxed Warning:

-

نام تجاری در آمریکا وکانادا:

انتی زول

اشکال دارویی موجود:

محلول تزریقی (iv) 1g/ml

دوز مصرفی:

بزرگسالان

یادداشت: این دارو در مواردی که شک به مصرف خوراکی متانول یا اتیلن گلایکول داریم سریعا باید استفاده شود.

مسمومیت بامتانول یا اتیلن گلایکول: IV: لودینگ دوز 15 mg/kg باید تجویز شود و در ادامه دوز 10 mg/kg هر 12 ساعت تا 4 دوز و سپس 15 mg/kg هر 12 ساعت تا زمانیکه غلظت متانول یا اتیلن گلایکول به کمتر از 20 mg /dl برسد و بیمار بدون علامت و با پی اچ نرمال شود.

یادداشت: برای سمیت شدید نیاز به همودیالیز همزمان می باشد، به تنظیم دوز در نارسایی کلیوی رجوع شود.

کودکان

یادداشت: این دارو در مواردی که شک به مصرف خوراکی متانول یا اتیلن گلایکول داریم سریعا باید استفاده شود

مسمومیت بامتانول یا اتیلن گلایکول در بیمارانی که نیاز به همودیالیز ندارند:

اطفال، کودکان و نوجوانان: IV: شروع: لودینگ دوز 15mg/ ودر ادامه دوز 10 mg/kg هر 12 ساعت تا 4 دوز و سپس 15 mg/kg هر 12 ساعت تا زمانیکه غلظت متانول یا اتیلن گلایکول به کمتر از 20 mg /dl برسد و بیمار بدون علامت و با پی اچ نرمال شود

یادداشت: برای سمیت شدید نیاز به همودیالیز همزمان می باشد، به تنظیم دوز در نارسایی کلیوی رجوع شود.

تنظیم دوز در نارسایی کلیوی در بزرگسالان

یادداشت: همودیالیز باید بعنوان درمان کمکی در کنار فومپیزول در بیماران با نارسایی کلیه، اسیدوز متابولیک قابل ملاحظه یا بدتر شونده یا غلظت های برابر یا بیشتر از 50 mg/dl متانول یا اتیلن گلایکول استفاده شود. تنظیم دوز زیر باید در بیمارانی که باوجود نارسایی کلیه همودیالیز می گیرند استفاده شود.

  • قبل از شروع همودیالیز:

برای اینکه مشخص کنید بیمار در شروع همودیالیز نیاز به دوز فومپیزول دارد، معلوم کنید اخرین دوز تجویز شده چه زمانی بوده است.

اگر اخرین دوز فومپیزول در کمتر از 6 ساعت پیش داده شده، در شروع همودیالیز دوز دیگری تجویز نکنید.

اگر اخرین دوز فومپیزول 6 ساعت تجویز شده دوز بعدی در شروع همودیالیز استفاده شود.

  • حین همودیالیز:

در طی همودیالیز این دارو هر 4 ساعت تجویز شود. بصورت جایگزین، لودینگ دوز 10-20 mg/kg و در ادامه 1-1.5 mg/kg/h انفوزیون مداوم در طی همودیالیز در کیس ریپورت ها گزارش شده است.

  • بعد از اتمام همودیالیز:

برای تعیین اینکه بیمار به فومپیزول بعد از اتمام همودیالیز نیاز دارد، اخرین دوزی که بیمار گرفته را مشخص کنید.

اگر اخرین دوز دریافتی کمتر از یک ساعت قبل می باشد نیاز به تجویز بعد همودیالیز نیست

اگر اخرین دوز دریافتی 1-3 ساعت قبل بوده است، نصف دوز معمول بیمار را بعد از اتمام همودیالیز بدهید.

اگر اخرین دوز دارو در بیشتر از سه ساعت قبل تجویز شده است، دوز معمولی که بیمار قبلا مصرف میکرده را بدهید.

  • دوز نگهداره وقتی که همودیالیز پایان می یابد:

هر 12 ساعت تجویز شود (دوز شروع 12 ساعت بعد از اخرین دوز تجویز شده باشد)

تنظیم دوز در نارسایی کبدی:

فومپیزول در کبد متابولیزه می شود. تنظیم دوز خاصی در بیماران با اختلال کبدی مشخص نشده است.

سالمندان

در جمعیت سالمندان مطالعات خاصی انجام نشده است.

نحوه ی تجویز دارو:

وریدی: تمام دوزها باید بصورت انفوزیون اهسته وریدی طی 30 دقیقه انجام شود.

عوارض جانبی:

بیشتر از 10%: سردرد، تهوع

1-10%: برادیکاردی، فلاشینگ صورت، هایپوتنشن، فلبیت، شوک، تاکیکاردی،گیجی، طعم فلزی، بی قراری، خواب الودگی، تشنج، اضطراب، راش پوستی، درد شکمی، انوری، انمی، DIC، افزایش انزیم های کبدی، لنفانژیت، فارنژیت، التهاب در محل تزریق، دوبینی، تاری دید، تب

موارد منع مصرف:

حساسیت به دارو یا سایر پیرازول ها و اجزای فرمولاسیون

موارد احتیاط مصرف و نکات مورد توجه/ هشدارو موارد احتیاط :

نگرانی های مربوط به بیماری:

نارسایی کبدی: با احتیاط مصرف شود.

نارسایی کلیوی: با احتیاط مصرف شود.

مربوط به متابولیسم دارو:

شناسایی نشده است.

جمعیت ویژه:

کودکان: تجویز این دارو در کودکان تاییدیه FDA را نداد، با این وجود اثر بخشی و بی خطر بودن استفاده این دارو در سم زدایی اتیلن گلایکول و متانول گزارش شده است.

سایر احتیاطات:

تجویز دارو:دارو نباید بدون رقیق سازی وبه صورت بولوس تجویز شود.

تداخلات دارویی:

تداخل قابل ملاحظه ای شناسایی نشده است.

تداخل با غذا:

اتانول سرعت دفع فومپیزول را 50 درصد کاهش می دهد، از طرفی دیگر فومپیزول سرعت دفع اتانول را 40 درصد کاهش می دهد.

مصرف در بارداری:

ریسکفاکتور: C

مطالعات حیوانی انجام نشده است. بصورت کلی، در استفاده ازداروهایی که بعنوان انتی دوت استفاده می شوند باید پروگنوز و سلامتی مادر در نظر گرفته شود. انتی دوت ها در صورتی که اندیکاسیون واضحی داشته باشند باید در مادران باردار استفاده شوند و نباید قطع شوند زیرا ریسک تراتوژنیسیتی وجود دارد.

مصرف در شیر دهی:

مشخص نیست که این دارو در شیر ترشح می شود یا خیر. کارخانه توصیه می کند در مادران شیرده احتیاط مصرف در نظر گرفته شود.

مکانیسم اثر:

فومپیزول بصورت رقابتی الکل دهیدروژناز ( انزیمی که متابولیسم اتانول، اتیلن گلایکول و متانول را به متابولیت های سمی کاتالیز می کند) را مهار می کند. اتیلن گلایکول به گلیکوالدهید متابولیزه می شود و بعد به گلیکولات، گلی اگزیلات و اگزالات اکسید می شود. گلیکولات و گلی اگزالات مسبب اسیدوز متابولیک و اسیب کلیوی هستند.متانول به فرمالدهید متابولیزه می شوند و بعد به فرمیک اسید اکسیده می شوند. فرمیک اسید مسبب اسیدوز متابولیک و اختلالات بینایی می باشد.

پارامترهایی که باید مانیتور شود:

بصورت ایده ال، غلظت پلاسمایی فومپیزول باید مانیتور شود اگرچه غلظت های فومپیزول بطور کلی دردسترس نیستند.

غلظت های پلاسما (ترجیحا)/ادراری متانول و اتیلن گلایکول، اگزالات اداری (اتیلن گلاکول)، اسمولاریته پلاسما(ترجیحا)/ادراری، عملکردی کبدی و کلیوی، الکترولیت های سرمی، ABG، انیون و اسمولار گپ، بهبود علایم ونشانه های سم زدایی متانول و اتیلن گلایکول

.

فارماکوکنیتیک و فار ماکودینامیک

شروع اثر: 1.5-2ساعت

جذب:خوراکی:به سرعت جذب می شود.

توزیع:0.6-1.02 L/kg: Vd،به سرعت در کل مایعات بدن توزیع می شود.

اتصال پروتئینی: ناچیز

متابولیسم:کبدی

نیمه عمر دارو: محاسبه نشده است، با دوز تغییر می کند.

دفع: ادراری

تهیه وتنظیم:دکترمیرشکاری

جزئیات خاص

آپارات ---

تمامی حقوق نزد داروخانه سیزده آبان محفوظ است.