توضیحات


دسته ی دارویی:

گنادوتروپین

هشدار دارویی:

در هنگام جابجایی و مصرف دارو دستکش و گان و نکات ایمنی لازم است رعایت شود.

نام برندهای دارو :

  • Lutrepulse
  • Relisorm

اشکال دارویی موجود:

پودر برای تزریق: 8/0 میلی گرم، 2/3 میلی گرم و100 میکروگرم

موارد مصرف:

آمنوره اولیه هیپوتالاموسی جهت القای تخمک گذاری

مقدار مصرف:

v    در خانم ها: دوز اولیه 5میکروگرم هر 90 دقیقه به کمک یک پمپ پالسی. در صورت لزوم تعدیل دوز هر 21 روز انجام می شود. افزایش دوز بعد از سه دوره درمان و عدم پاسخ مناسب نیاز است. درمان بایستی تا دوهفته بعد از تخمک گذاری جهت حفظ جسم زرد ادامه یابد.

نحوه ی مصرف : وریدی یا زیر جلدی از طریق پمپ پالسی

نحوه ی تجویز دارو:

در صورت استفاده از ویال 8/0 میلی گرمی، پمپ میتواند 5/2 میکروگرم یا 25میکرولیتر در هر پالس یا 5میکروگرم معادل 50میکرولیتر در هر پالس آزاد کند.

در صورت استفاده از ویال2/3 میلی گرمی، پمپ میتواند 10میکروگرم یا 25میکرولیتر در هر پالس یا 20میکروگرم معادل 50 میکرولیتر در هر پالس آزاد کند.

عوارض جانبی:

قلبی عروقی: ترومبوفلبیت سطحی

موضعی: تحریک محل تزریق

عوارض موردی: درد شکمی، شوک آنافیلاکسی، تولید آنتی بادی در استفاده طولانی مدت یا منجر به شکست درمان، اریتم محل تزریق، تب، سر درد، التهاب محل تزریق (خفیف و شدید)، تهوع، سندرم تحریک بیش از حد تخمدان (متوسط)

موارد منع مصرف:

ازدیاد حساسیت به گونادورلین،زنانی که دارای شرایطی هستند که می تواند بارداری را تشدید کند(مثل پرولاکتینوما هیپوفیز)،بیماران مبتلا به کیست تخمدان،هر وضعیتی که می تواند باعث بدتر شدن هورمون های باروری می شود(مثل تومور وابسته به هورمون)

موارد احتیاط مصرف و نکات مورد توجه:

ازدیاد حساسیت

کنسر تخمدان: در جمعیت کوچکی از زنان نابارور

سندرم تحریک بیش از حد تخمدان: OHSS

احتمال چندقلوزایی

مصرف در بارداری وشیردهی:

بارداری: عوارضی بر جنین مادران دریافت کننده در سه ماهه اول گزارش نشده است.

شیردهی: در دوران شیردهی مصرف آن کاربرد ندارد.

پارامترهایی که باید مانیتور شود:

سونوگرافی تخمدان در ابتدا و حداقل هفته ایی 1 بار در طول درمان یا تا زمانی که تخمک گذاری تایید شود،LH، FSH، استرادیول، پروژسترون ،دمای بدن پایه، معاینه لگن ،محل تزریق

OHSS: پایش بیماران بستری باید شامل محوطه ی شکمی، آلبومین، وضعیت قلب و تنفس، الکترولیت ها، تعادل مایعات، هماتوکریت، هموگلوبین، کراتینین سرم، خروجی ادرار، وزن مخصوص ادرار، علائم حیاتی، وزن (همه روزه یا در صورت لزوم) و آنزیم های کبدی( به صورت هفتگی)

مکانیسم اثر:

تحریک آزادسازی LH از غده ی هیپوفیز قدامی

فارماکوکنیتیک و فار ماکودینامیک:

شروع اثر: پاسخ به درمان طی دو تا سه هفته مشاهده می شود

حجم توزیع 10-15 لیتر

متابولیسم: کلیوی

نیمه عمر حذف: 10-40 دقیقه،در بیماران با نارسایی کلیوی افزایش می یابد.

دفع: ادراری(به صورت متابولیت غیر فعال)

 

تهیه وتنظیم:دکترذوقی

دکتر فاطمه دولت آبادی

جزئیات خاص

آپارات ---

تمامی حقوق نزد داروخانه سیزده آبان محفوظ است.