توضیحات

دسته ی دارویی:

Anthelmintic

نام تجاری در آمریکا وکانادا:

Stromectol

اشکال دارویی موجود:

قرص خوراکی:3 میلی گرم

موارد مصرف:

Onchocerciasis,Strongyloidiasis,

مصارف تایید نشده:

Ascariasis ,Demodicosis ,Gnathostomiasis ,Hookworm,Lice(شپش) ,Scabies (گال - جرب)

مقدار مصرف:

بزرگسالان

Onchocerciasis:150 mcg/kg به صورت تک دوزسپس هر 3-12 ماه تا بی علامت شدن بیمار

Strongyloidiasis (داخل روده ایی):200 mcg/kgبرای 1-2 روز

Ascariasis  ناشی از Ascaris lumbricoides (تایید نشده) :تک دوز 200 mcg/kg

Demodicosis ناشی از Demodex folliculorum وDemodex brevis: (تایید نشده)   :تک دوز 200 mcg/kg سپس ادامه با پرمترین موضعی یا 200 mcg/kg دو دوز بفاصله یک هفته 200 mcg/kg

Gnathostomiasis ناشی از Gnathostoma spinigerum (تایید نشده)   :تک دوز 200 mcg/kg

لارو مهاجر پوستی مرتبط با Hookworm: (تایید نشده)   :تک دوز 200 mcg/kg

کودکان:

فقط در کودکان 15 کیلو به بالا مانند دوز بالغین استفاده شود

سالمندان:

مانند بزرگسالان

در نارسایی کلیوی:

نیاز به تعدیل دوز نیست

در نارسایی کبدی:

نیاز به تعدیل دوز نیست

نحوه ی مصرف :

با معده خالی با اب میل شود (در درمان گال با غذا میل شود)

نحوه ی تجویز دارو:

خوراکی

عوارض جانبی:

خارش،واکنش های پوستی( ادم، کهیر)- تب- لنفادنیتیس- ارترالژیا- تاکیکاردی- تهوع- اسهال- افزایش انزیم های کبدی،گیجی،افت فشار اورتواستاتیک

موارد منع مصرف:

حساسیت به ایورمکتین

موارد احتیاط مصرف و نکات مورد توجه:

نگرانی های مربوط به عوارض جانبی:

واکنش های سیستمیک با یا بدون واکنش های پوستی(واکنش های مازوتی): که با این دارو در بیماران با مشکل onchocerciasis  دیده شده است. این واکنش ها احتمالا به علت حساسیت والتهاب در پاسخ به مرگ میکروفیلاریا اتفاق می افتد

نگرانی های مربوط به بیماری:

در افراد با بیماری onchocerciasis  همزمان با عفونت Loa loa انسفالوپاتی دیده شده است.

اثرات متابولیسم/ترانسپورت دارو:

سوبسترای مینورCYP3A4و P-glycoprotein/ABCB1

جمعیت ویژه:

در سیستم ایمنی های ضعیف شده ممکن است نیاز به تکرار درمان باشد برای کنترل strongyloidiasis  خارج روده ایی ممکنه برای یکماه نیاز به استفاده از درمان های سرکوب کننده ی سیستم ایمنی باشد.

تداخلات دارویی:

X: BCG (Intravesical),Cholera Vaccine

D: Sodium Picosulfate, Typhoid Vaccine

C: Azithromycin , BCG Vaccine (Immunization), Lactobacillus and Estriol, Lumacafto, P-glycoprotein/ABCB1 Inducers, P-glycoprotein/ABCB1 Inhibitors,Ranolazine, Vitamin K Antagonists (eg, warfarin)

تداخل با غذا : فراهم زیستی دارو با غذای چرب 2.5 برابر میشود، پس با معده خالی مصرف شود.

مصرف در بارداری وشیر دهی:

در مدل های حیوانی عوارض مشاهده شده است.گرچه احتمال خطر دارو در هنگام مصرف در بارداری کم می باشد اما در حال حاضر برای درمان شپش وگال در خانم های باردارتوصیه می شود تا از دارو های دیگری استفاده شود.

در شیر بسیار کم ترشح می شود.شرکت سازنده استفاده از این دارو را در خانم های شیرده توصیه نمی کند مگر اینکه عدم درمان با این دارو برای زنان شیرده خطر داشته باشد. گرچه احتمال خطر دارو در هنگام مصرف در شیردهی کم می باشد اما در حال حاضر برای درمان شپش وگال در خانم های شیرده توصیه می شود تا از دارو های دیگری استفاده شود.

مکانیسم اثر:

روی سلول های عصبی و ماهیچه ای پارازیت اثر میگذارد و موجب مرگ پارازیت می شود

پارامترهایی که باید مانیتور شود:

شمارش میکروفیلاریا ی چشم وپوست، معاینات چشم پزشکی- تست مدفوع

فارماکوکنیتیک و فار ماکودینامیک:

شروع اثر : بخوبی جذب میشود

اتصال پروتئینی:  ~93%

متابولیسم: کبدی CYP3A4 (major), CYP2D6 (minor), CYP2E1 (minor)

نیمه عمر دارو: 18 ساعت

زمان پیک پلاسمایی: 4 ساعت

دفع: ادراری - مدفوعی

 

 

تهیه وتنظیم:دکترپروا پایدار

دکتر فاطمه دولت آبادی

جزئیات خاص

آپارات ---

تمامی حقوق نزد داروخانه سیزده آبان محفوظ است.