توضیحات

دسته ی دارویی:

آنالوگ سوماتواستاتین

نام تجاری در آمریکا:

Somatuline Depot

نام تجاری در کانادا:

Somatuline Autogel

اشکال دارویی موجود:

محلول زیرپوستی:

120 mg/0.5 mL (0.5 mL); 60 mg/0.2 mL (0.2 mL); 90 mg/0.3 mL (0.3 mL)

موارد مصرف:

اکرومگالی، سندرم کارسینوئید، تومور نورواندوکرین گاستروانتروپانکراتیک(GEP-NETs)

مقدار مصرف:

بزرگسالان

اکرومگالی:90 میلی گرم هر 4 هفته زیرجلدی برای سه ماه وسپس از آن پایش وتنظیم دوز بر اساس پاسخ بالینی بیمار، سطح هورمون رشد (GH) وIGF-1 می باشد.

سندرم کارسینوئید: 120 میلی گرم هر 4 هفته زیرجلدی

GEP-NETs: 120 میلی گرم هر 4 هفته زیرجلدی تا پیشرفت بیماری یا سمیت غیر قابل قبول

سالمندان:

مانند دوز بزرگسالان

در نارسایی کلیوی

اکرومگالی:

:CrCl ≥60 mL/minuteنیاز به تعدیل دوز ندارد.

CrCl : 60 میلی گرم هر 4 هفته زیرجلدی برای سه ماه و سپس از آن پایش وتنظیم دوز بر اساس پاسخ بالینی بیمار، سطح هورمون رشد (GH) وIGF-1 می باشد.

سندرم کارسینوئیدو تومور نورواندوکرین گاستروانتروپانکراتیک(GEP-NETs):

:CrCl ≥30 mL/minuteنیاز به تعدیل دوز ندارد.

CrCl :نیاز به تعدیل دوز ندارد.

در نارسایی کبدی

اکرومگالی:

Mild impairment (Child-Pugh class A) : نیاز به تعدیل دوز ندارد.

Moderate to severe impairment (Child-Pugh classes B and C) : 60 میلی گرم هر 4 هفته زیرجلدی برای سه ماه و سپس از آن پایش وتنظیم دوز بر اساس پاسخ بالینی بیمار، سطح هورمون رشد(GH) و IGF-1 می باشد.استفاده از یک دوز طولانی مدت 120میلی گرم یکبار در روز هر 6 یا 8 هفته باید با احتیاط صورت گیرد.

سندرم کارسینوئیدو تومور نورواندوکرین گاستروانتروپانکراتیک(GEP-NETs):

نیاز به تعدیل دوز ندارد.

نحوه ی تجویز دارو:

زیرجلدی

موارد مربوط به ایمنی دارو:

مسائل و بیماری های مشابه یا کاملاً یکسان: دقت شود که

Lanreotide با octreotide, pasireotide و Somatuline با Soma, somatropin SUMAtriptan اشتباه گرفته نشود.

عوارض جانبی:

>10%

برادیکاردی- افت فشار- پرفشاری خون-سردرد- کاهش وزن- اسهال درد شکم تهوع- نفخ- تهوع- انمی-سنگ صفرا- عوارض محل تزریق-دیابت ملیتوس

موارد منع مصرف:

حساسیت به لناروتاید یا سوماتوستاتین

موارد احتیاط مصرف و نکات مورد توجه:

نگرانی های مربوط به عوارض جانبی:

کولتیازیس،اثرات گوارشی(اسهال وشل شدن مدفوع)،هایپو وهایپر گلایسمی،واکنش های آلرژیک از جمله آنژیوادم وآنافیلاکسی،بیماری های تیروئیدی (کاهش عملکرد تیروئید)

نگرانی های مربوط به بیماری:

اختلالات قلبی(برادی کاردیا،برادی کاردی سینوسی،هایپرتنشن)،نارسایی کبدی،نارسایی کلیوی

تداخلات دارویی:

Macimorelin :X

D:Ceritinib، CycloSPORINE (Systemic)، Siponimod

C:Androgens به جز دانازول، ضد دیابتها،Bromocriptine،Codeine:،گیاهانی با خاصیت افت قند خون، سالیسیلات هاMidodrine,MAOI,Pegvisomant,Pegvisomant,Prothionamide ,Quinolones, ,SSRI,Terlipressin,TofacitinibIvabradine، Ruxolitinib

مصرف در بارداری وشیر دهی:

به علت محدود بودن اطلاعات در مورد مصرف دارو در بارداری بهتر است در طول بارداری از دارو استفاده نشود و در صورت لزوم درمان آکرومگالی از جایگزین های درمانی استفاده شود.بهتر است فرمولاسیون های طولانی اثر آنالوگ های سوماتواستاتین برای حدود 2 ماه قبل از بارداری باید قطع شود. وفرمولاسیون های کوتاه اثردر صورت نیاز می تواند تا زمان بارداری استفاده شود.

در شیردهی نیز به علت کمبود اطلاعات بهتر است استفاده نشود، احتمال وقوع عوارضی همچون اثر روی متابولیسم گلوکوز وبرادی کاردی در نوزاد ممکن است وجود داشته باشد.استفاده از دارو در طول درمان و6 ماه بعد از اخرین دوز دارو در دوران شیردهی توصیه نمی شود.

مکانیسم اثر:

انالوگ اکتاپپتید مصنوعی از سوماتواستاتین که یک پپتید مهار کننده ی مکانیزم های اگزوکرین اندوکرین و نورواندوکرین می باشد.دارو تمایل بیشتری به رسپتورهای سوماتواستاتین نوع 2 ونوع 5 موجود در هیپوفیز،پانکراس وتمایل کمتر به رسپتورهای سوماتواستاتین نوع 1و3 و4 دارد.دارو باعث کاهش ترشحهورمون رشد و کاهش سطح IGF-1 می شود.

پارامترهایی که باید مانیتور شود:

هورمون رشد سرم و IGF-1 در 3 ماه،قند خون،عملکرد تیروئید،ضربان قلب،پایش کیسه ی صفرا در صورت مشاهده ی علائم بالینی

فارماکوکنیتیک و فار ماکودینامیک:متابولیسم: کبدی کلیوی

فراهمی زیستی:69 تا حدود 78 درصد

نیمه عمر دارو: 23-30 روز

زمان پیک پلاسمایی:

دفع :ادرار-مدفوع

زمان پیک اثر: 7-12 ساعت

تهیه وتنظیم:دکترپروا پایدار

دکتر دولت آبادی

جزئیات خاص

آپارات ---

تمامی حقوق نزد داروخانه سیزده آبان محفوظ است.