توضیحات

دسته ی دارویی:

انتی دوت ، Modulating Agent در شیمی درمانی ، ویتامین محلول در اب

نام برندهای دارو :

     Lederle Leucovorin , Lederfolin, Rescuvolin, Leucovorin, Leucovorin Calcium,

اشکال دارویی موجود:

 • محلول تزریقی: 10 mg/mL (5 mL, 30 mL, 50 mL)
 • محلول از پیش رقیق شده ی تزریقی: 50 mg ,100 mg ,200 mg , 350 mg, 500 mg
 • قرص خوراکی: 5 mg, 10 mg, 15 mg, 25 mg

موارد مصرف:

درمان تسکینی در سرطان پیشرفته ی کلورکتال(در ترکیب با5-fluorouracil)، مسمومیت با متوترکسات،آنمی مگالوبلاست

مصارف تایید نشده: درمان کوفاکتور کمکی در سمیت متانول،سرطات مثانه،سرطان مری پیشرفته یا متاستاتیک، سرطان معده متاستاتیک،درمان کمکی در سرطان پانکراس ، درمان سرطان پانکراس پیشرفته،پیشگیری از مسمومیت هماتولوژیک پیریمتامین در بیماران با عفونت HIV، حاملگی خارج رحمی

مقدار مصرف:

بزرگسالان:

چون جذب خوراکی دارو در دوز های بالای 25 میلی گرم اشباع می شود، تجویز تک دوز بالای 25 میلی گرم توصیه نمی شود.(تبدیل به درمان تزریقی)

سرطان پیشرفته ی کلورکتال: IV: 200 mg/m2/day در طول حداقل 3 دقیقه برای 5 روز هر 4 هفته برای 2 سیکل وسپس هر 4 تا 5 هفته (در ترکیب با فلورویوراسیل) یا 20mg/m2/day برای 5 روز هر 4 هفته برای 2 سیکل وسپس هر 4 تا 5 هفته (در ترکیب با فلورویوراسیل)

مسمومیت با آنتاگونیست فولیک اسید(مثل تریمتوپریم،پیریمتامین):خوراکی:5 تا 15 میلی گرم روزی یکبار

آنمی مگالوبلاست به علت کمبود فولات:  IM, IV: ≤1 mg یکبار در روز

در سمیت با متوترکسات:شروع:خوراکی،IM, IV:  15 mg (~10 mg/m2) بیست وچهار ساعت بعد از انفوزیون متوترکسات شروع می شود وهر 6 ساعت برای 10 دوز ادامه پیدا می کند تا سطح متوترکسات به  <0.05 میکرومولار برسد.

کودکان:

در موارد مختلف متفاوت است.با احتیاط مصرف شود. چون جذب خوراکی دارو در دوز های بالای 25 میلی گرم اشباع می شود، تجویز تک دوز بالای 25 میلی گرم توصیه نمی شود.(تبدیل خوراکی به درمان تزریقی).همچنین در موارد مسمومیت گوارشی، تهوع و استفراغ استفاده از روش تزریقی به جای خوراکی توصیه می شود.

سالمندان:

مشابه دوز بزرگسالان

در نارسایی کلیوی:

نیاز به تظیم دوز نمی باشد.

در نارسایی کبدی:

نیاز به تظیم دوز نمی باشد.

نحوه ی تجویز دارو:

 • به علت محتوی حاوی کلسیم،محلول تزریقی وریدی با سرعت بیشتر از 160 mg/minuteتزریق نشود.به صورت اینتراتکال تجویز نشود.
 • تجویز عضلانی، وریدی(به صورت انفوزیون یا تزیق مستقیم):در 15 دقیقه تا 2 ساعت.
 • همراه متوتروکسات مصرف نشود. 24 ساعت بعد از شروع متوتروکسات تجویز شود. در موارد مسمومیت برگشت پذیر نخواهد بود اگر تا 40 ساعت پس از تزریق متوتروکسات، لووکوورین شروع نشود.
 • درموارد تهوع استفراغ، به صورت خوراکی میل نشود.
 • چون جذب خوراکی دارو در دوز های بالای 25 میلی گرم اشباع می شود، تجویز تک دوز بالای 25 میلی گرم توصیه نمی شود.(تبدیل خوراکی به درمان تزریقی).
 • در موارد متانول توکسیسیتی ، دارو طی 30 تا 60 دقیقه انفوزیون شود.

موارد مربوط به ایمنی دارو:

مسائل و بیماری های مشابه یا کاملاً یکسان:

 • لکوورین با Leukeran, Leukine, LEVOleucovorin اشتباه نشود
 • فولینیک اسید با فولیک اسید اشتباه نشود

عوارض جانبی:

مسمومیت ها (بخصوص مسمومیت گوارشی ) فلورویوراسیل هنگام استفاده با لوکوورین افزایش می یابد.

عوارض پوستی (Erythema, pruritus, skin rash, urticaria)، خونی(ترومبوسیتوپنی)، هایپرسنسیتیویتی، تنفسی (wheezing)

موارد منع مصرف:

تزریق داخل نخاعی، حساسیت به لوکوورین، انمی Pernicious و آنمی مگالوبلاست ثانویه به کمبود  vitamin B12

موارد احتیاط مصرف و نکات مورد توجه:

نگرانی های مرتبط با عوارض جانبی:

هایپرسنسیتیویتی: شامل واکنش های حساسیتی، واکنش های انافیلاکتویید و خارش با لکوورین گزارش شده است. مصرف لکوورین چون همراه با داروهای شیمی درمانی هستند ، تشخیص علت واکنش های حساسیتی دشوار می شود.

تشنج: تشنج یا سینکوپ ندرتا در بیماران کنسر دریافت کننده لوکوورین گزارش شده است ، معمولا با تجویز فلوروپیریمیدین دیده می شود و در متاستاز CNSبیشتر رایج است که مطالعات چاپ شده ای در دست نیست.

نگرانی های مرتبط با بیماری :

انمی: لکوورین در درمان pernicious anemia و سایر آنمی مگالوبلاست ثانویه به علت کمبود Vit B12 نامناسب می باشد.

نارسایی کلیوی: دفع لوکوورین چون کلیوی است در نارسایی کلیوی مشکل ایجاد خواهد شد

اثرات متابولیسم: شناخته شده نیست.

موارد مربوط به مصرف هم زمان با داروها:

لکوورین موجب افزایش سمیت فلورواوراسیل می شود و مخصوصا در سالمندان با علایم severe enterocolitis, diarrhea dehydration مرگ مشاهده شده همچنین گرانولوسیتوپنیاو تب هم مشاهده شدهاست.

لکوورین همراه کوتریموکسازول : در مواقع درمانی عفونت های حاد PCP با HIV+ ، موجب افزایش شکست درمانی می شود

موارد مربوط به فرمولاسیون:

بیشتر از 25 mg خوراکی مصرف نشود و فرم تزریقی جایگزین شود.

بنزوئیل الکل و مشتقاتش: در نوزادان با حتیاط استفاده شود.

تزریق : با سرعت >160 mg/minute تزریق نشود. به هیچ عنوان لکوورین اینتراتکال مصرف نشود.

سایر احتیاطات:

در سمیت با انتاگونیست ها ی فولیک اسید: سریعا لکوورین تزریق شود.

در سمیت با متوتروکسات : سریعا لکوورین تزریق شود. غلظت متوتروکسات مانیتور شود. برای سطح متوتروکسات منتظر نشوند و لکوورین شروع شود.

ملاحظات تغذیه ایی:

محلول های تزریقی حاوی 0.004 mEq کلسیم در 1 میلی گرم لوکوورین می باشد.

تداخلات دارویی:

X: Raltitrexed, Trimethoprim

D: Glucarpidase

C: Capecitabine, Floxuridine, Fluorouracil, Fosphenytoin, , PHENobarbital, Phenytoin, Primidone , Tegafur

مصرف در بارداری وشیر دهی:

در بارداری رده ی C می باشد.در مطالعات حیوانی عوارضی مشاهده نشده است.لوکوورین فرم فعال بیولوژیکی از فولیک اسید می باشد.مقدار کافی فولیک اسید در بارداری توصیه می شود.

لوکوورین فرم فعال بیولوژیکی از فولیک اسید می باشد مقدار کافی فولیک اسید در شیردهی توصیه می شود.کارخانه ی سازنده مصرف ان را در شیردهی با احتیاط توصیه کرده است.به مونوگراف فولیک اسید مراجعه شود.

مکانیسم اثر:

به عنوان کو انزیم درسیستم های متابولیکی به کار می رود، با تثبیت اتصال 5-dUMP و تیمیدیلات سنتتاز، فعالیت فلورواوراسیل را افزایش می دهد. هنگامی که با پیریمتامین برای درمان عفونت های فرصت طلب تجویز می شود، لکوورین ریسک توکسیستی هماتولوژیک را کاهش می دهد.

پارامترهایی که باید مانیتور شود:

درمان با دوز بالای متوتروکسات: غلظت پلاسمایی متوتروکسات، لکوورین تا زمانی که سطح متوتروکسات باشد ادامه دهید.با 4-6 ساعت از دوز بالای انفوزیون متوتروکسات ، مقدار داروی پلاسما در بیش از50 و1 میکرومولار در 24و 48 ساعت پس ازشروع انفوزیون،اغلب پیش بینی کننده ی تاخیر درکلیرانس متوتروکسات می باشد.

متوتروکسات سطح متوتروکسات به 1 micromolar می رسد که بدلیل تاخیر درکلیرانس متوتروکسات می باشد.

درمان با فلورواوراسیل: CBC diff ,Plt LFT,Electrolyts

فارماکوکنیتیک و فار ماکودینامیک:

جذب:خوراکی : عضلانی:خیلی خوب

متابولیسم : موکوس روده ایی و کبدی به 5-methyl-tetrahydrofolate(5MTHF)

فراهمی زیستی :در دوز های خوراکی بالای 25 میلی گرم اشباع می شود:25 mg (97%), 50 mg (75%), 100 mg (37%)

نیمه عمر دارو: 4-8 ساعت

زمان پیک پلاسمایی:

 • خوراکی :حدود 2 ساعت
 • وریدی:فولات نهایی:10 دقیقه؛: حدود 1 ساعت
 • عضلانی:فولات نهایی:52 دقیقه؛:2.8 ساعت

دفع: ادراری(به صور غالب) ومدفوع

تهیه وتنظیم: دکتر پروا پایدار

دکتر فاطمه دولت آبادی

جزئیات خاص

آپارات ---

تمامی حقوق نزد داروخانه سیزده آبان محفوظ است.