توضیحات

 

دسته ی دارویی:

آگونیست گیرنده آلفا یک

نام برندهای دارو :

  • ·  Amatine;
  • APO-Midodrine;
  •   MAR-Midodrine

اشکال دارویی موجود:

قرص خوراکی، به صورت ملح هیدروکلراید: 5/2mgmg,10mg

موارد مصرف:

افت فشارخون وضعیتی

موارد مصرف off-lable: آسیت مقاوم، سندروم هپاتورنال، پیشگیری از بروز افت فشارخون حین دیالیز، سنکوپ وازوواگال

مقدار مصرف:

بزرگسالان

افت فشارخون وضعیتی: خوراکی، mg10 سه بار در روز (در طول روز و با فاصله 3تا 4 ساعت ازهم مصرف شوند.)

آسیت مقاوم(تایید نشده): خوراکی، mg5/7 سه بار در روز

سندروم هپاتورنال(تایید نشده): خوراکی، شروع با mg10-5 سه بار در روز، در صورت نیاز به mg15-5/12 قابل افزایش است.(با هدف افزایش متوسط فشار شریانی (MAP) تا mmHg15 نسبت به حالت پایه)

پیشگیری از بروز افت فشارخون حین دیالیز(تایید نشده): خوراکی، mg10-5/2 هر 15تا30 دقیقه قبل از هر جلسه دیالیز

سنکوپ وازوواگال(تایید نشده): خوراکی، شروع با mg5 3 بار در روز( در طول روز با فاصله هر6 ساعت مصرف شود.) ، در صورت نیاز تا mg15 در هر دوز قابل افزایش است.

سالمندان

مشابه دوزینگ بزرگسالان

در نارسایی کلیوی

افت فشار خون وضعیتی: mg5/2 سه بار در روز، در حد تحمل قابل افزایش است.

همودیالیز: با همودیالیز برداشت میشود.

در نارسایی کبدی

نیاز به تنظیم دوز ندارد.

نحوه ی مصرف :

دوز دارو با فاصله هر 3 تا 4 ساعت به صورت خوراکی تجویز شود. (بعنوان مثال، ابتدای صبح، ظهر، بعد از ظهر تا قبل از ساعت 6 عصر)

از مصرف دارو بعد از خوردن شام یا 4 ساعت قبل از خواب شبانه پرهیز شود.

تنها در صورت بهبود علایم پس از شروع دارو، تجویز آن ادامه یابد.

انتظار می رود فشارخون سیستولیک تا mmHg30-15 یک ساعت پس از دریافت دوز mg 10 افزایش یابد.

موارد مربوط به ایمنی دارو:

مسائل و بیماری های مشابه یا کاملاً یکسان:

میدودرین ممکن است با داروهای midostaurin، Midrin، Minoxidil از نظر آوایی اشتباه شود.

برند ProAmatine  ممکن است با داروی protamine اشتباه شود.

عوارض جانبی:

افزایش فشارخون، پاراستزی، خارش، دیس اوری، احتباس ادراری، پلی اوری، لرز، احساس درد، راش پوستی، درد شکمی

موارد منع مصرف:

بیماری قلبی شدید، نارسایی کلیوی حاد، احتباس ادراری، فئوکروموسایتوما، تیروتوکسیکوز، فشارخون بالای مقاوم در حالت درازکشیده

موارد احتیاط مصرف و نکات مورد توجه:

نگرانی های مربوط به عوارض جانبی:

برادی کاردی: امکان کاهش ضربان قلبی بواسطه اثرات رفلاکس واگ وجود دارد. در مصرف همزمان با داروهای کرونوتروپ منفی همچون دیگوکسین یا داروهای بتابلاکر با احتیاط تجویز شود. در صورت بروز علایم برادی کاردی دارو قطع شود.

افزایش فشارخون: ممکن است سبب افزایش فشارخون در حالت دراز کشیده شود.در صورت بروز عارضه مقاوم دارو قطع شود. در مصرف همزمان با داروهای وازوکانستریکتور همچون فنیل افرین، افدرین، دی هیدرو ارگوتامین و ... با احتیاط تجویز شود. تجویز دارو در بیمار با فشار خون دراز کشیده بیش از mmHg180 توصیه نمیشود.

نگرانی های مربوط به بیماری:

دیابت ملیتوس: با احتیاط تجویز شود.

نارسایی کلیوی:در بیماران با نارسایی کلیوی، با دوز پایین شروع شود تا از تجمع متابولیت فعال دارو جلوگیری شود. در بیماران با نارسایی حاد کلیوی منع مصرف ارد.

مشکلات بینایی: با احتیاط تجویز شود؛ مخصوصا در همزمانی تجویز با فلودروکورتیزون

تداخلات دارویی:

X: آلکالوئیدهای ارگوت(به جز Ergoloid Mesylates; Nicergoline.)،فراورده های رادیوفارماسی Iobenguan، مهارکننده های مونوامین اکسیداز (به جز لینزولاید)

D: لینزولاید

C: الفا1 بلاکرها، اتوموکستین، داروهای ایجادکننده برادی کاردی، مشتقات کانابینوئیدی(به جز Cannabidiol)، گوانتیدین، سمپاتومیمتیک ها، ضدافسردگی های سه حلقه ای

مصرف در بارداری وشیر دهی:

رده C بارداری

شیردهی: با احتیاط تجویز شود. (از ترشح دارو در شیردهی اطلاع خاصی در دست نیست.)

مکانیسم اثر:

متابولیت فعال دارو، desglymidodrine، فعالیت آگونیستی گیرنده الفا یک دارد و می تواند سبب افزایش تون شریان ها و وریدها شود.

پارامترهایی که باید مانیتور شود:

فشارخون، عملکرد کبدی و کلیوی

فارماکوکنیتیک و فار ماکودینامیک:

شروع اثر: تقریبا یک ساعت

طول اثر: 2تا3 ساعت

اتصال پروتئینی: کم

متابولیسم: کبد و بیشتر بافت ها

فراهمی زیستی: متابولیت فعال دارو 93%

نیمه عمر دارو: متابولیت فعال: تقریبا 3 تا 4 ساعت؛ میدودرین: 25دقیقه

زمان پیک پلاسمایی: متابولیت فعال: 1تا2 ساعت؛ میدودرین: 30 دقیقه

دفع: کلیوی(متابولیت فعال دارو تا 80% از طریق کلیه دفع میشود.)

تهیه وتنظیم:دکتر پریسا کیان پور

دکتر فاطمه دولت آبادی

جزئیات خاص

آپارات ---

تمامی حقوق نزد داروخانه سیزده آبان محفوظ است.