توضیحات

دسته ی دارویی:

بلاک کننده عصبی-عضلانی غیردپولاریزان

نام برندهای دارو :

نام تجاری در آمریکا : Mivacron

اشکال دارویی موجود:

محلول تزریقی وریدی: 10mg/5ml و 20mg/10ml

موارد مصرف:

بلاک عصبی عضلانی جهت انتوباسیون، جراحی یا تهویه مکانیکی (در کنار بیهوشی عمومی) و ایجاد فلج در ICU (به عنوان مثال به مدت 48 ساعت در بیماران مبتلا به early ARDS با PaO2/FiO2 کمتر از 150، جهت تسهیل تهویه مکانیکی)

موارد مصرف off-lable:سندرم دیسترس تنفسی حاد، لرز به علت هایپوناترمی درمانی به دنبال سکته ی قلبی

مقدار مصرف:

بزرگسالان

بلاک عصبی عضلانی جهت انتوباسیون:تزریق وریدی

  • در تزریق بلوس متناوب: دوز شروع: mg/kg15/0 طی 5تا 15 ثانیه؛ و یا mg/kg2/0 در طی 30 ثانیه و یا mg/kg25/0 در دوز منقسم (mg/kg15/0 و سپس 30 ثانیه بعد mg/kg1/0)؛ و دوز نگهدارنده:mg/kg1/0 هر 15 دقیقه
  • در انفوزیون پیوسته:mcg/kg/min10-9 (mg/kg/hour6/0-54/0) پس از شروع بهبود خودبخودی فلج عصبی عضلانی ناشی از دریافت دوز بلوس اولیه

در صورتی که از ابتدا با انفوزیون پیوسته برای بیمار شروع شده باشد، سرعت انفوزیون آهسته تری (mcg/kg/min4) باید برای بیمار در نظر گرفت.

کودکان

بلاک عصبی-عضلانی

کودکان 2تا12 سال: دوز بلوس: mg/kg2/0 در طی 5تا15 ثانیه؛ دوز انفوزیون پیوسته: mcg/kg/min14 (mg/kg/hour84/0)

کودکان بیش از 12 سال: مشابه بزرگسالان

سالمندان

مشابه بزرگسالان.ممکن است لازم باشد تا سرعت انفوزیون یا تواتر تجویز دوز بلوس کاهش یابد

در نارسایی کلیوی

در نارسایی خفیف تا متوسط: تزریق وریدی، دوز شروع mg/kg15/0، دوزهای بعدی بر اساس پاسخ بالینی تنظیم شود.

در نارسایی کبدی

در نارسایی خفیف تا متوسط: تزریق وریدی، دوز شروع mg/kg15/0، دوزهای بعدی بر اساس پاسخ بالینی تنظیم شود. همچنین با توجه به میزان نارسایی کبدی، سرعت انفوزیون دارو تا 50% کاهش یابد.

در چاقی

دربیماران با وزن کل بیشتر از 30% وزن ایده آل، بر اساس وزن ایده ال دوز دارو تنظیم شود.

نحوه ی تجویز دارو:

وریدی: تزریق وریدی بلوس و انفوزیون وریدی پیوسته

موارد مربوط به ایمنی دارو:

مسائل و بیماری های مشابه یا کاملاً یکسان: از نظر آوایی ممکن است با داروی Mevacor اشتباه شود.

عوارض جانبی:

>10%: فلاشینگ

10-1%: افت فشار خون (وابسته به دوزو مدت زمان دریافت دارو)

موارد منع مصرف:

سابقه حساسیت به دارو

موارد احتیاط مصرف و نکات مورد توجه:

نگرانی های مربوط به عوارض جانبی:

واکنش انافیلاکسی: بروز این عارضه با دارو گزارش شده است. در بیماران با سابقه واکنش انافیلاکسی با سایر داروهای بلاک کننده عصبی عضلانی با احتیاط تجویز شود.

حساسیت متقاطع با سایر داروهای بلاک کننده عصبی-عضلانی: امکان بروز حساسیت متقاطع با سایر داروهای بلاک کننده عصبی عضلانی وجود دارد.

نگرانی های مربوط به بیماری:

بیماری های قلبی عروقی: با احتیاط تجویز شود و دوز شروع کاهش یابد و با سرعت اهسته تر و در طی 60 ثانیه تزریق شود.

بروز شرایطی از جمله الکالوز تنفسی، هایپرکلسمی، ضایعات دمیلینه کننده سیستم عصبی، نوروپاتی محیطی، ترومای عضلانی ممکن است سبب انتاگونیزه کردن و کاهش اثرات بلاک کنندگی عصبی-عضلانی شوند.

در بیماری های همچون بیماری های ژنتیکی کولین استراز پلاسمایی، بدخیمی ها، عفونت، آنمی، نارسایی قلبی جبران نشده، زخم پپتیک معده، میکس ادما ممکن است سطح کولین استراز پلاسمایی کاهش یابد و سبب افزایش طول اثر این دارو شود.

شرایطی همچون اختلالات الکترولیتی (هایپوکلسمی شدید، هایپوکالمی، هایپرمنیزیومی)، بیماری های عصبی عضلانی، اسیدوز متابولیک، اسیدوز تنفسی، میاستنی گراویس، سندروم Eaton-Lambert می توانند سبب تشدید اثرات بلاک کنندگی عصبی عضلانی این دارو شوند.

نارسایی کلیوی: مصرف با احتیاط، میزان کولین استراز پلاسمایی در این بیماران میتواند کاهش یافته باشد.

نارسایی کبدی: مصرف با احتیاط؛ اثرات بلاک کنندگی عصبی عضلانی میتواند طولانی تر شود.امکان کاهش میزان کولین استراز پلاسمایی در این بیماران وجود دارد.

تجویز دارو در بیماران با سابقه ترشح هیستامین همچون آسم میتواند خطرناک باشد. دوز شروع دارو کاهش یافته و با سرعت اهسته تر در مدت 60 ثانیه تزریق شود.

اثرات متابولیسم/ترانسپورت دارو:

نامعلوم

جمعیت ویژه:

سالمندان: مصرف با احتیاط باشد. میزان پاسخ در این بیماران می تواند متغیر باشد.

بیماران بی حرکت: می تواند مقاومت به اثربخشی دارو در این بیماران مشاهده شود.

بیماران با ژن کولین استراز پلاسمایی آتیپیک هموزیگوت: تجویز دارو در این بیماران به شدت با احتیاط باشد. این جمعیت نسبت به اثرات دارو حساس تر هستند.

تداخلات دارویی:

X: کوئینین

D: کولیستین، کورتیکواستروئیدهای سیستمیک، پلی میکسین B

C: توکسین بوتولونیوم، مهارکننده های استیل کولین استراز، امینوگلیکوزیدها، باسیتراسین، بلاک کننده کانال کلسیمی، کاربامازپین، گلیکوزیدهای قلبی، کلیندامایسین موضعی، سیکلوفسفاماید، سیکلوسپورین سیستمیک، مشتقات استروژن، فنی توئین، فس فنی توئین، بیهوشی استنشاقی، کتورولاک، لیتیم، بی حس کننده های موضعی، دیورتیک های لوپ، نمک های منیزیوم، فنلزین، پروکاینامید، کینیدین، سرترالین، اسپیرونولاکتون، تتراسایکلین، دیورتیک های تیازیدی و شبه تیازیدی، ونکومایسین

مصرف در بارداری وشیر دهی:

بارداری: در مطالعات گزارشی از عوارض جانبی دیده نشده است.غلظت کولین استراز پلاسما در دوران بارداری کاهش می یابد و مهار عصبی-عضلانی بیشتر طول کشیده وشدید می باشد .برای استفاده در بخش زایمان،ممکن است لازم باشد تا تنظیم دوز صورت گیرد.

شیردهی: مصرف با احتیاط

مکانیسم اثر:

بطور رقابتی سبب انتاگونیزه کردن اتصال استیل کولین به گیرنده های کولینرژیک مستقر در انتهای صفحات حرکتی عضلات اسکلتی میشود و باعث مهار فعالیت انقباضی عضله اسکلتی و ایجاد فلج عضلانی میشود.

پارامترهایی که باید مانیتور شود:

علایم حیاتی (ضربان قلب، فشارخون، سرعت تنفس)، میزان فلج عضلانی ( بعنوان مثال وجود حرکات خودبخودی، لرز و ...)

فارماکوکنیتیک و فار ماکودینامیک:

شروع اثر: تزریق وریدی؛ بزرگسالان 5/1 تا 3 دقیقه، سالمندان 5/1 دقیقه اهسته تر، اطفال بین 2 تا 12 سال: سریع تر

طول اثر: بزرگسالان تقریبا 15تا20 دقیقه، اطفال تقریبا 10 دقیقه

متابولیسم: هیدرولیز بواسطه کولین استرازهای پلاسمایی

نیمه عمر دارو: 2 دقیقه

دفع: کبدی و کلیوی

زمان پیک اثر: بزرگسالان 2تا 5 دقیقه، اطفال 2تا 12 سال 5/1تا 3 دقیقه

 

تهیه وتنظیم:دکتر پریسا کیان پور

جزئیات خاص

آپارات ---

تمامی حقوق نزد داروخانه سیزده آبان محفوظ است.