توضیحات

دسته ی دارویی:

قلبی-عروقی، ضد آنژین

 

نام تجاری در آمریکا:

Ranexa

 

اشکال دارویی موجود:

قرص آهسته رهش 500، 1000 میلی گرم

 

موارد مصرف:

درمان آنژین مزمن

نکته: با توجه به گایدلاین 2012 ACCF/AHA/ACP/AATS/PCNA/SCAI/STS برای بیماران با stable ischemic heart disease، این دارو می تواند به جای بتابلاکرها برای رفع علائم زمانی که درمان اولیه با بتابلاکرها منجر به عوارض ناخواسته می شوند، کمتر موثرند یا ممنوعیت مصرف دارند، تجویز شود و مفید باشد. همچنین این دارو می تواند به همراه بتابلاکرها برای رفع علائم زمانی که درمان اولیه با بتابلاکرها به تنهایی موفق نبوده، استفاده شود (Fihn, 2012).

 

مصارف تایید نشده:

تاکیکاردی بطنی

 

مقدار مصرف:

بزرگسالان

نکته:ممکن است همرا بتابلاکرها، نیترات ها، مهارکننده های کانال کلسیمی، درمان ضد پلاکتی، درمان با کاهنده های چربی خون، مهارکننده های ACE و ARB استفاده شود.

در آنژین مزمن: خوراکی: اولیه: 500 میلی گرم دو بار در روز، ممکن است در صورت نیاز(بسته به علائم) به میزان 1000 میلی گرم دو بار در روز افزایش یابد. حداکثر دوز توصیه شده ی روزانه: 1000 میلی گرم دو بار در روز.

در صورت فراموشی دوز دارو نباید دوز دارو در نوبت بعدی دو برابر شود، طبق برنامه مصرف ادامه داده شود.

تاکی کاردی بطنی(تایید نشده):500 تا 1000 میلی گرم هر 12 ساعت

 

تنظیم دوز برای ranolazine همراه سایر دارو ها:

دیلتیازم، اریترومایسین، فلوکونازول، وراپامیل و سایر مهارکننده های متوسط CYP3A: دوز دارو نباید بیش از 500 میلی گرم دو بار در روز شود.

مهارکننده ها والقاکننده های قوی CYP3A:مصرف همزمانranolazine با این دارو ها منع مصرف دارد.

مهارکننده های P-glycoprotein (مثل سیکلوسپورین): تیتر پایه ی ranolazine براساس پاسخ کلینیکی.

 

سالمندان

Refer to adult dosing. Select dose cautiously, starting at the lower end of the dosing range.

 

در نارسایی کلیوی

در برچسب کارخانه ای هیچ تنظیم دوزی پیشنهاد نشده. هر چند، سطح پلاسمایی دارو در بیماران با اختلال عملکردی کلیه 40 الی 50 درصد افزایش می یابد. در صورت پیشرفت نارسایی حاد کلیه دارو قطع شود. تجویز دارو در بیماران نیازمند دیالیز ارزیابی نشده است.

 

در نارسایی کبدی

در برچسب کارخانه ای هیچ تنظیم دوزی پیشنهاد نشده. در سیروز کبدی مصرف دارو ممنوع است.

 

نحوه ی مصرف :

مصرف با یا بدون غذا. قرص کامل بلعیده شود. خرد یا جویده نشود

 

عوارض جانبی:

 

>0.5 تا 10%

قلبی-عروقی:برادی کاردی،افت فشار خون،ارتواستاتیک هایپوتنشن،ادم محیطی، افزایش طول QT

سیستم اعصاب مرکزی: گیجی، سر درد، سنکوپ

پوستی:هیپرهیدروز

گوارشی: یبوست، تهوع(وابسته به دوز)،درد شکمی،بی اشتهایی،سوءهاضمه،خشکی دهان

تناسلی-ادراری:هماچوری

عصبی-عضلانی:ضعف

چشمی:تاری دید

گوشی:وزوز گوش

تنفسی: دیس پنه

 

0.5% (گزارش های موردی وبعد از ورود دارو به بازار)

آنژیوادم،آتاکسی،هموگلوبین گلیکوزیله شده،دیسوری،توهم،هایپو گلایسمیا(بیماران دیابتی)،افزایش کراتین سرم،لوکوپنی،پان سیتوپنی،راش پوستی،نارسایی کلیوی،فیبروز ریوی،خارش،پاراستزی،لرزش،تغییر رنگ ادرار،احتباس ادراری،تغییرات در موجT

 

موارد منع مصرف: سیروز کبدی، مصرف همزمان با مهار کننده های قوی CYP3A، مصرف هم زمان با القا کننده های CYP3A

 

موارد احتیاط مصرف و نکات مورد توجه:

نگرانی های مربوط به عوارض جانبی:

تغییر در هدایت قلبی: نشان داده شده که طولانی شدن فاصله ی QTc با الگوی وابسته به دوز/غلظت پلاسمایی مرتبط است. در بیماران مبتلا به سیروز کبدی خفیف تا متوسط نشان داده شده که افزایش 3 برابری در افزایش QT دیده شده است. در بیمارانی که دوز های بالا تر از 2000 میلی گرم در روز مصرف می کنند، مصرف هم زمان با داروهای طولانی کننده ی QT،سابقه ی خانوادگی سندرم، QT طولانی مادرزادی و یا افزایش فاصله یQT شناخته شده، باید ریسک/فواید دارو درمانی بررسی شود.

 

نگرانی های مربوط به بیماری:

سندرم حاد کرونری:دارو باعث کاهش اپیزود های آنژین نشده و مزیت آن در در سندرم حاد کرونری ثابت نشده است.

نارسایی کبدی:سطح پلاسمایی دارو در بیماران با نارسایی خفیف (Child-Pugh class A) 30% ودر بیماران با نارسایی متوسط (Child-Pugh class B) 80 % افزایش می یابد.دارو در بیماران مبتلا به سیروز منع مصرف دارد.

نارسایی کلیوی:نارسایی حاد کلیه با این دارو در برخی از بیماران با نارسایی شدید کلیوی (CrCl ) دیده شده است.در صورت پیشرفت نارسایی حاد کلیه(افزایش کراتینین سرم همراه با افزایش BUN) دارو قطع واقدامات لازم صورت می گیرد.لازم است پایش دوره ایی عملکرد کلیوی در بیماران با نارسایی متوسط تا شدید کلیوی،بخصوص برای افزایش کراتینین سرم همراه با افزایش BUN صورت گیرد.در یک مطالعه،بیماران با نارسایی شدید،افزایش در فشار خون دیاستولی(حدود 12 تا 17 mm Hgدر روز سوم) را نشان دادند؛گرچه در روز پنجم این افزایش فشار خون به حدود 4mm Hg کاهش پیدا کرد.در بیماران با اختلال کلیوی،پایش فشار خون باید در نظر گرفته شود.این دارو در بیماران دیالیزی ارزیابی نشده است.

 

اثرات متابولیسم/ترانسپورت دارو:

سوبسترای CYP2D6 (minor), CYP3A4 (major), P-glycoprotein/ABCB1،مهار کننده ی CYP2D6 (weak), CYP3A4 (weak), P-glycoprotein/ABCB1

 

موارد مربوط به مصرف هم زمان با داروها:

استفاده از دارو با القا کننده های قوی CYP3Aو مهار کننده ها CYP3A منع مصرف دارد.

 

جمعیت ویژه:

سالمندان:در بیماران 75 سال با احتیاط مصرف شود.این افراد ممکن است عوارض جانبی جدی را تجربه کنند ولازم باشد دارو به علت بروز عوارض قطع شود.

 

تداخلات دارویی:

X: داروهای ضد قارچ(به جزفلوکونازول،  Isavuconazonium Sulfate)، Conivaptan،القاکننده های قوی ومتوسط CYP3A4 ، مهارکننده های قوی CYP3A4 ، Fusidic Acid(سیستمیک)، Idelalisib، PAZOPanib،پیموزاید، Rifabutin،ریفامپین، Silodosin، St John's Wort، Topotecan،وین کریستین

 

D: آفاتینیب، Betrixaban، Bilastine،مهر کننده های کانال کلسیمی (به جز Bepridil)،کلشی سین،مهارکننده های متوسط CYP3A4 ، Dabigatran Etexilate، Edoxaban،دکسوروبیسین، Lomitapide،متفورمین، Pitolisant،داروهای طولانی کننده ی QT( با ریسک بالا)،سیمواستاتین، Stiripentol، Venetoclax

 

C: آریپیپرازول،آتورواستاتین، Celiprolol، Ceritinib، Deferasirox،دیگوکسین، Everolimus، Flibanserin،لوواستاتین، Naldemedine، Naloxegol،نیمودیپین، Palbociclib، Perhexiline،مهارکننده وسوبسترای P-glycoprotein/ABCB1، Prucalopride، داروهای طولانی کننده ی QT( با ریسک متوسط)، Sarilumab،تاکرولیموس(سیستمیک)

 

ملاحظات تغذیه ایی:

گریپ فروت، آب گریپ فروت و محصولات حاوی آن می توانند منجر به افزایش غلظت پلاسمایی دارو شوند. بهتر است مصرف نشوند و یا در صورت مصرف دوز داروتنظیم شود.

 

ملاحظات رژیمی:

بهتر است مصرف آب گریپ فروت محدود شود؛ و در صورت مصرف آب گریپ فروت و محصولات حاوی آن، دارونباید بیش از 500 میلی گرم دوبار در روز مصرف شود.

 

مصرف در بارداری وشیر دهی:

در بارداری: در مطالعات حیوانی عوارض جانبی دارو روی جنین مشاهده شده است.

در شیردهی: ترشح دارو در شیر نامعلوم است و در نتیجه استفاده از آن در شیردهی مشروط بر این است که فواید مصرف دارو برای بیمار بیش از مضرات آن باشد.

 

مکانیسم اثر:

Ranolazine اثرات ضد آنژینی وضد ایسکمیک خود را بدون تغییر پارامتر های همودینامیکی( ضربان قلب یا فشار خون) اعمال می کند.Ranolazine در سطح درمانی،فاز تاخیری کانال های سدیمی داخلی (late INa)را در میوسیت های قلبی ایسکمیک در طول ریپولاریزاسیون قلبی مهار می کندواز این طریق باعث کاهش غلظت سدیم داخل سلولی ودر نتیجه کاهش نفوذ کلسیم از طریق مبادله ی Na+-Ca2+ می شود.کاهش کلسیم داخل سلولی باعث کاهش کشش بطنی وکاهش مصرف اکسیژن برای میوکارد می شود.تصور می شد که ranolazine با مکانسیم ناشناخته ایی باعث استراحت دادن به میوکارد وکاهش علایم آنژین می شود.ranolazineدر غلظت های بالاتر،با طولانی کردن ،مدت پتانسیل عمل باعث طولانی شدن فاصله ی QT می شود.

 

پارامترهایی که باید مانیتور شود:

ECG به صورت پایه ایی ودوره ایی برای ارزیابی فاصله یQT ، عملکرد کلیوی به صورت دوره ایی در بیماران با نارسایی متوسط تا شدید کلیوی بخصوص برای افزایش کراتینین سرم همراه با افزایش BUN، فشار خون در بیمار با اختلال عملکرد کلیوی، اصلاح وحفظ سطح پتاسیم خون در محدوده ی نرمال

 

فارماکوکنیتیک و فار ماکودینامیک:

جذب: بسیار متغیر

اتصال پروتئینی:حدود62 درصد

متابولیسم:عمده: کبدی از طریق ( بیشتر CYP3A و کمتر 2D6) ، روده ها

فراهمی زیستی: قرص در مقایسه با محلول :76 درصد

نیمه عمر دارو: Ranolazine: نهایی: 7 ساعت، متابولیت ها( فعالیت مشخص نیست) :6-22 ساعت

زمان پیک پلاسمایی: 2-5 ساعت

دفع:عمدتا ادراری(75 درصد به صورت متابولیت وکمتر از 5 درصد به صورت داروی تغییر نیافته)، مدفوع( 25 درصد بیشتر به صورت متابولیت ها،کمتر از 5 درصد به صورت داروی تغییر نیافته)

تهیه وتنظیم:

دکترموژان رادمهر

دکتر دولت آبادی

جزئیات خاص

آپارات ---

تمامی حقوق نزد داروخانه سیزده آبان محفوظ است.