فرمولاسیون شماره 13

افزودن به پسندها

توضیحات

واحد مقدار اجزا
g 2 Diltiazem
g qs 100 Vaseline

روش ساخت

دو روش متداول برای ساخت پماد دیلتیازم وجود دارد:

روش اول

 1. میزان لازم از مواد اولیه را اندازه گیری وتوزین کنید.
 2. 2. پودر دیلتیازم را در هاون چینی مناسب بریزید،ان را به خوبی بسایید تا ذرات ریز ویکنواختی به دست آید.
 3. حدود 2 میلی لیتر گلیسیرین به هاون چینی اضافه کنید و پودر دیلتیازم را با آن به طور کامل مخلوط ولویگه کنید.
 4. محتویات هاون را به ظرف اصلی منتقل کنید
 5. وازلین را به ظرف اصلی اضافه کنیدو مخلوط حاصل را با استفاده از میله شیشه ای به خوبی هم بزنید تا پماد یکنواختی ایجاد شود.
 6. در ظرف را بسته وبرچسب آن را بچسبانید.

روش دوم

 1. میزان لازم از مواد اولیه را اندازه گیری وتوزین کنید.
 2. 2. پودر دیلتیازم را در ظرف نهایی ریخته وحدود 2 میلی لیتر آب مقطر به آن اضافه کنید.با تکان دادن ظرف ویا با استفاده از یک میله ی شیشه ایی به آرامی دیلتیازم را در آب مقطر حل کنید.
 3. حدود 10 گرم اوسرین به ظرف نهایی اضافه کنید وبا محلول دیلتیازم مخلوط کنید تا محلول فوق به طور کامل جذب اوسرین شود.
 4. وازلین را به ظرف نهایی اضافه کنید و مخلوط حاصل را با استفاده از میله شیشه ای به خوبی هم بزنید (حداقل 2 دقیقه) تا پماد یکنواختی ایجاد شود.
 5. محتویات هاون را به ظرف اصلی منتقل کنید
 6. وازلین را به ظرف اصلی اضافه کنید و مخلوط حاصل را با استفاده از میله شیشه ای به خوبی هم بزنید (حداقل 2 دقیقه) تا پماد یکنواختی ایجاد شود.
 7. در ظرف را بسته وبرچسب آن را بچسبانید.

نکته:روش دوم با توجه به اینکه دیلتیازم در آن به فرم محلول در می آید،از روش جذب در پایه استفاده می شود که یکنواختی و فراهم زیستی بیشتری نسبت به روش اول خواهد داشت.اما باید مد نظر قرار داده شود که روش دوم با توجه به اینکه در فرمولاسیون آب وجود دارد،پایداری ترکیب نهایی نسبت به فرآورده حاصل از روش اول کمتر (حداکثر 1 ماه) می باشد.

مورد مصرف

این فرآورده در درمان بواسیر وشقاق کاربرد دارد و باعث کنترل علائم درد وخونریزی ناحیه می شود.دیلتیازم به عنوان یک بلوک کننده ی کانال کلسیمی،به شکل موضعی در ناحیه ی مقعد،شل کننده ی اسفنگتر تحتانی مقعد می باشد.

بسته بندی وشرایط نگداری

این فرآورده را در ظروف دربسته به دور از نور و رطوبت نگهداری کنید و در دمای پایین تر از 30 درجه سانتی گراد و به دور از دسترس اطفال قرار دهید.

نکته:در صورت عدم دسترسی به پودر خالص دارو ولزوم استفاده از قرص دیلتیازم به روش زیر عمل کنید:

 1. ابتدا میزان لازم از قرص دیلتیازم مورد نیاز را با توجه به درصد ومقدار تجویز شده محاسبه کنید.توجه کنید که نباید از اشکال آهسته رهش دارو استفاده کنید.
 2. قرص ها را داخل یک هاون مناسب بریزید وبسایید تا پودر ریز یکنواختی به دست آید
 3. با توجه به حجم قرص های پودر شده مقدار کمی گلیسیرین واب پودر را لویگه کنید تا خمیر یکنواختی ایجاد شود.
 4. خمیر را به ظرف اصلی نهایی منتقل کنید وبا وازلین به وزن لازم برسانید.
 5. درب ظرف را بسته و برچسب آن را بچسبانید

در صورت نیاز به تهیه ی ژل،میزان لازم از پودر دیلتیازم را در یک بشر بریزید وآب را به آن اضافه کنید تا به طور کامل حل شود.سپس یک ماده ژل کننده مانند هیدروکسی پروپیل سلولز،کربومر ویا کربوکسی متیل سلولز به تدریج وهمراه با ه زدن اضافه کنید تا ژل حاوی دارو با قوام مطلوب به دست آید.توجه داشته باشید هر چه کربومر پایه مناسبی برای ساخت فرآورده های موضعی به شکل ژل است،اما نیاز به یک مرحله خنثی سازی برای تشکیل ژل می باشد.

فرمولاسیون های مشابه

فرمولاسیون 1-13

واحد مقدار اجزا
g 20 Diltiazem 5% Ointment
 • ·بیشترین مطالعاتی که روی دیلتیازم در کاربرد موضعی جهت کنترل علائم فیشر وهموروئید انجام شده است با غلظت 2 درصد می باشد اما فرم 5 درصد آن نیز کاربرد دارد.

فرمولاسیون 2-13

واحد مقدار اجزا
g 0.3 Diltiazem 2%
g 15 Lidocaine 2% gel
 • ·300 میلی گرم دیلتیازم را حدود 1 میلی لیتر آب حل کنید و15 گرم ژل لیدوکائین به آن اضافه کنید وبه خوبی هم هم بزنید تا ژل یکنواختی ایجاد شود.

فرمولاسیون 3-13

واحد مقدار اجزا
g 3 Diltiazem
g 1 Metronidazole
  1 Lidocaine 2% Amp
  50 Hydrocortisone oint
g qs 100 Eucerin
 • ·ابتدا پودر های مترونیدازول ودیلتیازم را در هاون به خوبی بسایید تا به ذرات یکنواختی تبدیل شود.سپس میزان مناسبی از گلیسیرین را به هاون بافزایید وبه خوبی مخلوط کنید تا خمیر یکنواختی ایجاد شود.مخلوط حاصل را به ظرف اصلی اضافه کنید.سپس مقدار لازم از اوسرین را به ظرف اصلی اضافه کنید ومخلوط حاصل به خوبی هم بزنید.آمپول لیدو کائین را به ظرف اصلی اضافه کنید وبه خوبی مخلوط کنید تا جذب پایه شود.در انتها پماد هیدروکورتیزون را اضافه کنید وبه خوبی هم بزنید تا مخلوط یکنواختی ایجاد شود.
 • ·این فرمولاسیون ترکیب کمپلکس مناسبی برای رفع علائم فیشر وهموروئید از قبیل درد وسوزش ناحیه مقعد می باشد.

منبع: کتاب ساخت دارو های ترکیبی

جزئیات خاص

آپارات ---

تمامی حقوق نزد داروخانه سیزده آبان محفوظ است.