فرمولاسیون شماره 14

افزودن به پسندها

توضیحات

فرمولاسیون شماره 14

واحد مقدار اجزا
g 5 Trinitroglycerine 2% Ointment
g qs 50 Vaseline                                    

روش ساخت

1.میزان لازم از مواد اولیه را اندازه گیری و توزین کنید.

2.پماد نیتروگلیسیرین 2 درصد را به ظرف اصلی منتقل کنید .

3.وازلین را درچند مرحله به روش اختلاط هندسی به ظرف اصلی اضافه کنید ودر هر مرحله مخلوط حاصل را با استفاده از میله شیشه ای به خوبی هم بزنید تا پماد یکنواختی ایجاد شود.

4.درظرف را بسته و برچسب آن رابچسبانید.

مورد مصرف

این محصول برای درمان بواسیر (Hemorrhoide)یا شقاق (Fissure)به کار می رود. نیتروگلیسرین به عنوان یک گشاد کننده عروق ،درکاربرد موضعی سبب شل کننده اسفنگتر تحتانی مقعد می شود.

بسته بندی وشرایط نگهداری

این فراورده باید درظرف در بسته ،دور از نور، در دمای پایین تر از30 درجه سانتی گراد و دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

توصیه به بیمار

در دزهای اولیه مصرف به دلیل امکان جذب از ناحیه رکتوم ممکن است این ترکیب سبب افت فشار خون وضعیتی شود. به بیمار توصیه کنید که پس ازمصرف پماد به ویژه در دفعات اول چند دقیقه درحال درازکش و یا نشسته قرار گیرد.

نکات:

1.از آنجا که نیتروگلیسرین به فلزات حساس است ،توجه داشته باشید در مراحل ساخت و نگهداری این ترکیب از وسایل فلزی استفاده نکنید.

2.پایه پماد نیتروگلیسرین 2 درصد تجاری وازلین است که در کاربرد مقعدی با غلظت 05/0 تا 5/0 درصد کاربرد دارد.

فرمولاسیون های مشابه

فرمولاسیون شماره 1-14

واحد مقدار اجزا
g 30 Trinitroglycerine Ointment 0.5%

تری نیترو گلیسرین به فرم پماد 2 درصد آن وجود دارد برای تهیه پماد 5/0 درصد با استفاده از فرمول                    N1 V1=N2 V2

می توان میزان مورد نیاز از پماد تری نیترو گلیسرین 2 درصد رامحاسبه کرد:

N1 V1 =N2 V2

30×5/0=X×2       X=5/4

5/4 گرم از پماد نیترو گلیسرین 2 درصد را با وازلین به وزن 30 گرم برسانید .

فرمولاسیون شماره 2-14

واحد مقدار اجزا

g

g

10

15

TNG 2% Oint

Hydrocortisone Oint

g 15 Lidocaine Oint
g 30 Zink Oxide Oint

این ترکیب جهت درمان علائم بیماری فیشر و هموروئید تجویز می شود .در ترکیباتی که حاوی تری نیتروگلیسرین هستند باید به بیمار توصیه کنید به دلیل احتمال افت فشار وضعیتی تا 1 ساعت پس از مصرف درحالت نشسته یا درازکش قرار داشته باشد واز بلند شدن ناگهانی پرهیز کند.

برای ساخت این ترکیب واختلاط پمادهای تجویز شده درنظر داشته باشید که پمادها بر اساس قوام بیشتر به کمتر به ظرف اصلی منتقل شوند و مخلوط گردند.

 

منبع:کتاب ساخت داروهای ترکیبی

جزئیات خاص

آپارات ---

تمامی حقوق نزد داروخانه سیزده آبان محفوظ است.