توضیحات

1.Fenofibrate 200 mg (lipantyl )         N=150     روزی یک عدد    

2.Glibenclamide 5 mg           N=300                 یکی صبح وشب 5/1

3.Atorvastatin 20 mg           N=120 روزی یک عدد                

4.Metformin 500 mg           N=500                روزی 3 عدد

5.Nicotinic acid 25 mg         N=200     روزی 2 عدد          

6.Glutazone 15 mg               N=120     ظهر یک عدد        

تشخیص احتمالی

با توجه به داروهای تجویز شده به نظر می رسد بیمار مبتلا به بیماری دیابت تیپ 2 و همچنین دیس لیپیدمی می باشد .در بیماران دیابتی یکی از شایع ترین انواع اختلالات دیس لیپیدی بالا بودن تری گلیسیرید و همچنین پایین بودن کلسترول HDL می باشد . در بیماران مبتلا به دیابت تیپ 2 همراهی دیس لیپیدمی و مقاومت به انسولین به طور شایعی دیده می شود .

مکانیسم

مکانیسم داروهای خوراکی ضد دیابت در قسمت مربوطه ذکر شده است . فنوفیبرات از نظر شیمیایی ،فارماکولوژی و کلینیکی مشابه سایر فیبرات ها می باشد . مکانیسم دقیق عملکرد فنوفیبرات شناخته شده نیست . فنوفیبریک اسید که متابولیت فعال فنوفیبرات می باشدباعث فعال سازی PPARα (Peroxisome Proliferator –Activated Receptor - alpha)می گردد. این فعال سازی منجر به کاهش

Apoprotein C-III(مهارکننده لیپوپروتئین لیپاز ) و افزایش تولید Apolipoprotein A-I و پروتئین های ترانسپورت کننده اسیدهای چرب می شود. در خلال این مکانیسم فنوفیبرات باعث افزایش لیپولیز و حذف ذرات تری گلیسیرید آتروژنیک از پلاسما می گردد . فنوفیبرات باعث کاهش VLDL و کاهش 30 تا 60 درصدی در تری گلیسیرید و افزایش متوسط در HDL کلسترول می گردد.

نیکوتینیک اسید (نیاسین) در مسیر عملکرد خود به نیکوتینامید تبدیل می شود . مکانیسم اثر دارو در دیس لیپیدمی به درستی مشخص نیست .این دارو باعث مهار آزاد سازی اسیدهای چرب از بافت چربی و افزایش فعالیت لیپوپروتئین لیپاز می شود. این امر منجر به افزایش سریع پاک سازی پلاسما از شیلومیکرون ها می گردد. در نهایت این دارو موجب کاهش توتال کلسترول ،آپولیپوپروتین B، تری گلیسیرید ،V LDL، LDL ، لیپوپروتئین A و افزایش HDL می شود .

توصیه ها

دستور استفاده     معمول ترین دوز فنوفیبرات 67 تا 200 میلی گرم روزانه می باشد . دوز معمول فرم کریستالین نیکوتینیک اسید در کنترل دیس لیپیدمی 100 میلی گرم 3 بار در روز و افزایش دوز تا بروز عوارض و در حد تحمل بیمار می باشد . (بیشترین دوز 5/4 گرم روزانه می باشد . اما دوزهای معمول 2 گرم روزانه می باشند .)

عوارض جانبی     داروی فنوفیبرات می تواند باعث سردرد و عوارض گوارشی شود .

داروی نیکوتینیک اسید می تواند باعث برافروختگی شود که استفاده از آسپرین و یا ایبوپروفن نیم ساعت قبل از استفاده از دارو از شدت این عارضه کم می کند . همچنین این دارو می تواند باعث سردرد و عوارض کبدی شود .

تداخلات دارو با غذا       مورد خاصی مطرح نیست .

تداخل دارو با دارو       استفاده همزمان از نیاسین و آتورواستاتین می تواند باعث بروز میوپاتی شدید و رابدومیولیز شود همچنین استفاده همزمان فنوفیبرات با آتورواستاتین می تواند عوارض میوپاتی به همراه داشته باشد . بنابراین بیمار باید به دقت از این لحاظ پایش شود .

موارد احتیاط و موارد منع مصرف       داروی فنوفیبرات در بیمارانی که نارسایی خفیف تا متوسط کلیوی دارند باید با احتیاط مصرف شود و در افرادی که نارسایی شدید کلیوی دارند نباید استفاده شود .

داروی نیکوتینیک اسید در افرادی که زخم فعال گوارشی دارند و یا بیماری فعال کبدی دارند نباید استفاده شود .

شرایط نگهداری       داروهای موجود در نسخه به شرایط نگهداری خاصی نیاز ندارد .

تذکر    نیکوتینیک اسید به دو شکل کریستالین (Immediate -release)وفرم آهسته رهش (مانند فرم تجاری niaspan )تولید می شود . شکل دارویی 25 میلی گرم نوشته شده در این نسخه جزء اشکال کریستالین دارو می باشد . در این نسخه شکل دارویی ذکر نشده است . در یک نسخه نویسی صحیح شکل دارویی تجویز شده باید نسخه شود . عدم درج شکل دارویی می تواند منجر به خطا در نسخه خوانی و متعاقبا آماده سازی و تحویل نادرست داروهای بیمار گردد.

جزئیات خاص

آپارات ---

تمامی حقوق نزد داروخانه سیزده آبان محفوظ است.