توضیحات

بازنویسی نسخه

1.Amp WinRhu 300 µg/ml         N=1

2.Syr Calcicare           N=5             روزی یک قاشق

تشخیص احتمالی

در این نسخه احتمالاً عدم همخوانی Rh گروه خونی مادر وکودک در زایمان دوم به بعد وجود دارد.

درهنگامی که Rh گروه خونی مادر وگروه خونی پدر + باشد ؛این احتمال وجود دارد که Rh گروه خونی کودک + شود. درصورتی که در بارداری اول گروه خونی مادر بوده وکودک + باشد؛ در هنگام زایمان و اختلاط خون مادر و کودک ،در بدن مادر آنتی بادی برعلیه گلبول های قرمز کودک به وجود می آید که درزایمان اول خطری ایجاد نمی کند ولی در صورتی که در بارداری های بعدی نیز گروه خونی کودک + باشد؛ احتمال همولیز خون کودک درهنگام تولد وجود دارد.

این دارو به طور کلی در مواردی که ریسک برخورد آنتی ژن D با آنتی بادی آن وجود دارد از جمله انتقال خون ناهمسان ، (Idiopathic Thrombocytopenia purpura)ITP دربیماران Rh استفاده می شود.

مکانیسم

این دارو ایمونوگلوبلین ضد آنتی ژن D می باشد که با اتصال به آن موجل غیرفعال شدن این آنتی ژن و جلوگیری از ایجاد پاسخ ایمنی برعلیه آنتی ژن D توسط بدن خود فرد می شود .

توصیه ها

دستور استفاده    در صورتی که گروه خونی پدر + وگروه خونی مادر باشد یک تزریق در هفته 28 انجام می شود . اگر پس از تولد گروه خونی کودک نیز + بود یک تزریق تا 72 پس از زایمان انجام می گردد.

تداخلات دارو با غذا         تداخلی در مورد داروی WinRhu  مطرح نیست .

تداخلات دارو با دارو       در این نسخه تداخلی وجود ندارد.

موارد احتیاط و موارد منع مصرف     به هیچ وجه در بیمار با Rh+  تزریق نمی شود .

شرایط نگهداری         اکثر برندهای این دارو (از جمله برند موجود درنسخه ) یخچالی اند و باید در یخچال نگهداری شوند .

تذکر

در صورتی که در بارداری اول جراحتی در حفره شکمی پدید بیاید ویا اعمال تهاجمی مانند کشیدن مایع آمینوتیک انجام شود نیز باید از روگام استفاده کرد.

جزئیات خاص

آپارات ---

تمامی حقوق نزد داروخانه سیزده آبان محفوظ است.