توضیحات

بازنویسی نسخه

1.Amp Visipaque 320   50cc         N=2

تشخیص احتمالی

احتمالا داروها جهت ایجاد کنتراست در آنژیوگرافی تجویز شده است . به این صورت که از طریق شریان های اصلی (عموماً شریان فمورال ) با کاتتر وارد جریان خون شده و نوک کاتتر را به ورودی های عروق کرونر درکنار دریچه آئورت می رسانند وسپس با تزریق حجم مشخصی از ماده حاجب به داخل عروق ،وضعیت آنها را بررسی می کنند ویا کاتتر را از دریچه آئورت عبور داده و ماده حاجب را به داخل بطن چپ تزریق می نمایند (ventriculography Left) تا حجم داخل بطن در انتهای سیستول و دیاستول و کسر تخلیه دقیق آن را محاسبه کنند (دقیق تر از روش اکوکاردیوگرافی) .

مکانیسم

Visipaque با نام ژنریک Iodixanol حاجب ید دار غیریونی دی مریک می باشد . در بررسی عروق کرونر چه در آنژیوگرافی و چه در CT angiography ،ترجیح دارد که از غلظت های بالاتر ید استفاده گردد.

توصیه ها

دستوراستفاده       بیماران باید قبل وبعد از استفاده از این دارو به خوبی هیدراته شوند.

عوارض جانبی   این دارو ممکن است باعث به وجودآمدن طعم بد در دهان شود که البته به حالت نرمال باز می گردد. همچنین ممکن است باعث بروز عوارضی از قبیل سرگیجه (توصیه به تغییر وضعیت آهسته ) و در موارد نادری بروز واکنش های آلرژیک شود. در ناحیه تزریق بیمار ممکن است احساس سوزش داشته باشد.

تداخلات دارو با غذا       تداخلی ندارد.

تداخلات دارو با دارو     در این نسخه تداخلی مطرح نمی باشد.

موارد احتیاط و موارد منع مصرف     داروی ویزی پک در بیماران با نارسایی کبدی و یا کلیوی باید با احتیاط استفاده شود.

شرایط نگهداری     دارو نباید در معرض نور آفتاب قرار گیرد.

تذکر  

با توجه به تهاجمی بودن روش های آنژیوگرافی ،در صورت مصرف داروهای ضد لخته و یا ضد پلاکت ،موارد فوق باید به اطلاع پزشک برسد.

عملیات فلوروسکوپی توسط متخصصین گرایش های مختلف داخلی و جراحی اجرا می شود و در نتیجه تجویز حاجب های یددار توسط پزشکان غیررادیولوژیست،کاملا رایج است.

از نظر پوشش بیمه ای سازمان های بیمه گر،اکثر گرایش های تخصصی پزشکی ،مجاز به تجویز انواع حاجب های ید دار می باشند .

      

جزئیات خاص

آپارات ---

تمامی حقوق نزد داروخانه سیزده آبان محفوظ است.