توضیحات

اطلاعات درخواستی

شرایط نگهداری دارو

سوابق پزشکی

ندارد        

شرح مشکل حال حاضر        

داروها روی داشبورد ماشین 1ساعت زیر نور افتاب و دمای حدود 30 تا 35 بوده اند. ایا می تواند دارو ها را استفاده کند؟

سوابق دارویی

-

داروهای حال حاضر

کپسول اموکسی سیلین و قرص مترونیدازول و پرل ژلوفن      

سوال فرموله شده با استفاده از شرح حال و اطلاعات بیمار(سوال نهایی)

داروها را استفاده کند؟

پاسخ      

خیر دوباره تهیه کند

توصیه نهایی

               

پیگیری

ندارد

Reference بروشور دارو ها و مشورت با سوپروایزرها:

پاسخ دهنده:دکتر حقیقت

               

جزئیات خاص

آپارات ---

تمامی حقوق نزد داروخانه سیزده آبان محفوظ است.