توضیحات

اطلاعات درخواستی

زمان تزریق واکسن

سوابق پزشکی

ندارد        

شرح مشکل حال حاضر        

با بیمار مبتلا به ابله مرغان برخورد داشته. تا چه مدت بعد می تواند واکسن تزریق کند؟

سوابق دارویی

ندارد

داروهای حال حاضر

ندارد        

سوال فرموله شده با استفاده از شرح حال و اطلاعات بیمار(سوال نهایی)

چه مدت بعد مواجهه با بیمار ابله مرغان زمان دارد واکسن تزریق کند؟

پاسخ      

3-5 روز بعد مواجهه.

پروفیلاکسی بعد از مواجهه(در افراد سالم ،که قبلا واکسینه نشده اند)(مورد مصرف تایید نشده ی واکسن): 0.5 میلی لیتر به صورت زیر جلدی در طی 72 ساعت بعد از مواجهه می باشد؛ اما تا 120 ساعت(5 روز) بعد مواجهه هم می تواند مصرف شود.

توصیه نهایی

هرچه سریعتر تزریق کند         

پیگیری

ندارد

Reference: up to date

پاسخ دهنده:دکتر حقیقت

               

جزئیات خاص

آپارات ---

تمامی حقوق نزد داروخانه سیزده آبان محفوظ است.