توضیحات

اطلاعات درخواستی

مقدار مصرف

سوابق پزشکی

ندارد        

شرح مشکل حال حاضر        

برای دختر 18 ماهه با وزن 11 کیلو و 800 گرم پزشک گفته است بعد از دریافت واکسن(سه گانه و MMRو فلج اطفال) به بچه جهت پیشگیری از بروز تب قطره استامینوفن داده شود .در رابطه با مقدار مصرف آن سوال داشتند؟

سوابق دارویی

ندارد

داروهای حال حاضر

قطره استامینوفن(پاراکید)       

سوال فرموله شده با استفاده از شرح حال و اطلاعات بیمار(سوال نهایی)

دوزینگ استامینوفن در پیشگیری از تب ناشی از تزریق واکسن

پاسخ      

بعضی از پزشک ها جهت پیشگیری از بروز تب ناشی از تزریق واکسن استامینوفن تجویز میکنند در حالی که مصرف آن در این مورد توصیه نمیشود و تنها در صورت بروز تب مصرف استامینوفن با دوز 10 الی 15 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم هر 4 الی 6 ساعت ماکزیمم 5 با ر در روز با ماکزیمم دوز 75mg/kg/day توصیه میشود.

           

توصیه نهایی

مصرف استامینوفن توصیه نمیشود          

پیگیری

ندارد

Reference: uptodate/cdc.gov

پاسخ دهنده: دکتر نتانئل سام یح

جزئیات خاص

آپارات ---

تمامی حقوق نزد داروخانه سیزده آبان محفوظ است.