توضیحات

اطلاعات درخواستی

مقدار مصرف

سوابق پزشکی      

فیبروم رحم

شرح مشکل حال حاضر        

از داروخانه ویتامین ای تهیه کروم آیا می توانم هر روز مصرف کنم؟

سوابق دارویی

متفورمین

داروهای حال حاضر

متفورمین

سوال فرموله شده با استفاده از شرح حال و اطلاعات بیمار(سوال نهایی)

آیا ویتامین ای 600 واحد را می توان روزانه مصرف کرد؟

پاسخ      

VITAMIN E ul(upper tolerable level)= 1000mg

ویتامین ای 600 واحد 412 میلی گرم ویتامین ای دارد

توصیه نهایی

مشکلی ندارد می توان هر روز مصرف کرد                           

پیگیری

_

Reference: up todate/ micromedex

پاسخ دهنده:دکتر جعفربیگی           

               

جزئیات خاص

آپارات ---

تمامی حقوق نزد داروخانه سیزده آبان محفوظ است.