توضیحات

اطلاعات درخواستی

مشاوره فارماکوتراپی

سوابق پزشکی      

دیابت بی مزه- تشنج- تومور خوش خیم مغزی

شرح مشکل حال حاضر        

بیمار تحت جراحی کرانیوتومی بوده اند 1 هفته از مرخصی می گذرد و درد دارد. پزشک استامینوفن کدئین یا ایبوپروفن را توصیه کرده اند. دارو خانه توصیه به مصرف کدئین نکرده است . مادر بیمار می خواهد بداند از کدام یک می تواند استفاده کند.     

سوابق دارویی

ندارد      

داروهای حال حاضر

هیدروکورتیزون- دزموپرسین نازال-لیسکانتین

               

سوال فرموله شده با استفاده از شرح حال و اطلاعات بیمار(سوال نهایی)

آیا مصرف استامینوفن کدئین یا ایبوپروفن برای درد پس از جراحی کرانیوتومی در کودک 7 ساله مبتلا به دیابت اینسیپیدوس و تشنج مناسب می باشد؟    

پاسخ      

  1. ھیچ کدام توصیه نشد
  2. کدئین در کودکان مطالعات کافی ندارد و اثر بخشی متفاوت است
  3. کدئین در درد ناشی از کرانیوتومی توصیه نمی شود زیرا با دارو ھای بعد ان تداخل دارد
  4. کدئین با لیسکانتین کودک تداخل رده ی دی دارو
  5. ایبوپروفن با دزموپرسین تداخل ریسک ھایپوناترمی رده ی سی دارد
  6. استامینوفن ساده امکان مصرف در کرانیوتومی دارد
  7. داروی ھیدروکورتیزون با دزموپرسین بھ خاطر ریسک ھایپوناترمی تداخل رده ایکس دارد
  8. بیمار بھ خاطر جراحی اخیر در ریسک ھایپوناترمی قرار دارد
  9. سدیم کودک باید مانیتور شود
  10. برای تسکین درد استامینوفن با دوز درمانی توصیه شد ولی رای بھبود بھتر در صورت عدم بھبودی با استامینوفن توصیه به مشورت با پزشک جھت دارو ھای دیگر( با مشورت سوپر وایزر مرکز منظور اکسی کدون می باشد کھ نام برده نشد ولی اشاره شد) مشورت شود..

توصیه نهایی

توضیح درباره ی تداخلات دارو های بیمار داده شد و استامینوفن ساده توصیه شد تا با پزشک مشورت نمایند       

پیگیری

ندارد

Reference:uptodate/ / lexi interact /package inserts / harriet lane handbook /stockley drug interactions / review article on mangement of post craniotomy pain    

پاسخ دهنده:دکتر امیرحسین قهرمانیان           

جزئیات خاص

آپارات ---

تمامی حقوق نزد داروخانه سیزده آبان محفوظ است.