توضیحات

اطلاعات درخواستی

مقدار مصرف

سوابق پزشکی      

infertility

شرح مشکل حال حاضر        

بیمار خانم 32 ساله هستند که به دلیل ناباروری پزشک برای بیمار داروهای کلومیفن ، استروژن ، دگزامتازون تجویز نموده است

سوابق دارویی

متفورمین ، آسپرین ، فولیک اسید، لووتیروکسین

داروهای حال حاضر

متفورمین ، آسپرین ، فولیک اسید، لووتیروکسین ، کلومیفن ، استروژن ، کلومیفن 

سوال فرموله شده با استفاده از شرح حال و اطلاعات بیمار(سوال نهایی)

نحوه ی مصرف دگزامتازون چگونه است؟

پاسخ      

1-2 mg/day, in two divided doses from days 5 to 14 of their cycles

توصیه نهایی

هماهنگ کردن با مرکز ناباروری مربوطه 

پیگیری

ندارد

Reference: ncbi.nlm.nih.gov

پاسخ دهنده: دکتر سعیده موسوی      

جزئیات خاص

آپارات ---

تمامی حقوق نزد داروخانه سیزده آبان محفوظ است.