توضیحات

اطلاعات درخواستی

نحوه مصرف

سوابق پزشکی

کنسر ریه

شرح مشکل حال حاضر        

بیمار کنسر ریه دارو و داروی pemetrexed برایش در عرض یکساعت انفوزین شده است

سوابق دارویی

carboplatin      

داروهای حال حاضر

pemetrexed     

سوال فرموله شده با استفاده از شرح حال و اطلاعات بیمار(سوال نهایی)

ایا در اثر انفوزیون داروی pemetrexede   در طول 1 ساعت مشکلی ایجاد میشود؟

پاسخ      

طول مدت انفوزیون این دارو 10 دقیقه است اما داروی آماده شده برای انفوزیون به مدت 2 روز در دمای اتاق پایدار است و ریسک extravasation بالا نیست ولی بهتر است در همان زمان 10 دقیقه انفوزیون شود         

توصیه نهایی

بهتر است در زمان 10 دقیقه انفوزیون شود

پیگیری

ندارد

Reference:uptodate/injectabledrugs/physical and chemical stability of peretrexede in infusion solution/chemotherapy extravasation guideline            

پاسخ دهنده:دکتر سونا قاسمی         

جزئیات خاص

آپارات ---

تمامی حقوق نزد داروخانه سیزده آبان محفوظ است.