توضیحات

اطلاعات درخواستی

احتیاط مصرف

سوابق پزشکی

افتادگی دریچه میترال، استئوپروز، مشکل گوارشی  

شرح مشکل حال حاضر        

سابقه ی کلسیفیکیشن عروق کرونر داشته. پزشکان توصیه کرده اند باید ملح کلسیم سیترات استفاده کند. به دلیل بالا بودن سطح ویتامین د (105) در اثر تزریق آمپول د3، توصیه شده از مکمل کلسیمی فاقد ویتامین د استفاده کند اما کلسیم به تنهایی، با ملح کربنات موجود است.

سوابق دارویی

پنتوپرازول، رانیتیدین، استئوکینون، آمپول ئیتامین د          

داروهای حال حاضر

کلسیم کربنات، آسپیرین، رویال ژلی، فست ران      

سوال فرموله شده با استفاده از شرح حال و اطلاعات بیمار(سوال نهایی)

مصرف کلسیم کربنات موجب کلسیفیکیشن مجدد نمیشود؟

پاسخ      

در مطالعات مزیتی برای استفاده از ملح سیترات کلسیم نسبت به ملح کربنات درارتباط با ریسک کلسیفیکیشن عروق وجود ندارد و سیترات فقط در مواردی که مشکل در جذب وجود دارد مانند مصرف داروهای سرکوبگر اسید معده، ارجحیت دارد. ضمن آنکه ارتباط مستقیمی برا مصرف کلسیم و بروز مشکلات قلبی عروقی ناشی از رسوب کلسیم مشاهده نشده است.          

توصیه نهایی

میتواند کلسیم کربنات را استفاده کند.   

Reference:uptodate

پاسخ دهنده:دکترفاطمه جام بزرگ    

جزئیات خاص

آپارات ---

تمامی حقوق نزد داروخانه سیزده آبان محفوظ است.