توضیحات

اطلاعات درخواستی

دوز مصرفی

سوابق پزشکی      

سابقه RA لوپوس و تب مدیترانه ای

شرح مشکل حال حاضر        

حداکثر مقدار کتورولاکی که میتوانم در روز استفاده کنم چقدر است؟

سوابق دارویی

پردنیزولون، هیدروکسی کلرکین، MTX، متورال، پاروکستین، ایمیپرامین و کلونازپام

داروهای حال حاضر

انواع NSAIDs        

سوال فرموله شده با استفاده از شرح حال و اطلاعات بیمار(سوال نهایی)

حداکثر دوز مصرفی کتورولاک در روز چقدر است؟

پاسخ      

حداکثر دوز توضیح داده شد

توصیه نهایی

120 mg/day       

پیگیری

ندارد

Reference:lib.utdo.ir

پاسخ دهنده:دکتر مصطفی اکبریانی    

               

جزئیات خاص

آپارات ---

تمامی حقوق نزد داروخانه سیزده آبان محفوظ است.