توضیحات

اطلاعات درخواستی

نحوه مصرف

سوابق پزشکی

قرص اندوکسان       

شرح مشکل حال حاضر        

بیمار دختر 2.8 ساله بوده و دفع پروتئین دارد و قرص اندوکسان توسط متخصص کلیه کودکان تجویز شده و دارو هنگام بلعیده شدن ممکن است توسط کودک جویده شود و یا اسیب ببیند .

سوابق دارویی

ندارد

داروهای حال حاضر

پردنیزولون- شربت رانیتیدین- کلسیم     

سوال فرموله شده با استفاده از شرح حال و اطلاعات بیمار(سوال نهایی)

آیا میتوان قرص endoxanرا جهت مصرف کودک 2.5 ساله به صورت خرد شده مصرف نمود؟

پاسخ      

دارو به هیچ عنوان نبایستی آسیب ببیند و کامل بعیده شود حتی فردیکه دارو را به کودک میدهد بایستی از دستکش استفاده نماید

توصیه نهایی

دارو را میتوان همراه با یک ماده دیگر مثل بستنی به کودک داد و از او خواسته شود آنرا به یک باره قورت دهد که پذیرش آن برای کودک بهتر باشد

               

پیگیری

ندارد

Reference: UP TO DATE

پاسخ دهنده:دکتر هدی شفیعی

جزئیات خاص

آپارات ---

تمامی حقوق نزد داروخانه سیزده آبان محفوظ است.