توضیحات

اطلاعات درخواستی

ایا قطره ساخته شده با پلاسما موثر هست؟

پاسخ      

بله در یک مطالعه برسی شده بود روی 14 بیمار که میتوانست تا حدی خشکی چشم را بهبود ببخشد.در مورد خشکی چشم امگا 3 و آنتی اکسیدان و قطره اشک مصنوعی از مواردی است که میتواند کمک کننده باشد و اگر این موارد را انجام دادن و موثر بود میتواند ساخت قطره از پلاسما مهم و موثر باشد

توصیه نهایی

بله میتواند موثر باشد اما ابتدا روش ها دیگر مثل امگا 3 و انتی اکسیدان و قطره اشک مصنوعی است اگر موثر نبود میشود روی روش های دیگر هم فکر کرد               

Reference: article (Auto logous serum eye dropps for the traetment of sever dry eye in patient with chronic graft -versus-host drisennse)

پاسخ دهنده:

زهرا فرساد                          

جزئیات خاص

آپارات ---

تمامی حقوق نزد داروخانه سیزده آبان محفوظ است.