توضیحات

اطلاعات درخواستی

مقدار مصرف

سوابق پزشکی

-             

شرح مشکل حال حاضر        

خانم 40 ساله بیماری GA دارد و متخصص پوست برایش رژیم زیر را تجویز کرده است ایا این داروها زیاد نیست؟ ایا رژیم صحیح است؟ ماهانه 4 عدد ریفامپین/دوعدد افلوکساسین/دو عدد ماینوسایکلین

سوابق دارویی

ندارد

داروهای حال حاضر

ریفامپین/افلوکساسین/ماینوسایکلین        

سوال فرموله شده با استفاده از شرح حال و اطلاعات بیمار(سوال نهایی)

ایا  مقدار داروهای تجویز شده برای بیماری ام درست است؟

پاسخ      

بیمار مبتلا به GA یا granoluma anular که طبق مطالعات انجام شده در این بیماری رژیم ماهانه 4 عدد ریفامپین/دو عدد افلوکساسین/دو عدد ماینوسایکلین در برخی مقالات استفاده شده و بیماران پاس مناسبی داده اند. بنابراین رژیم اتخاذ شده مناسب می باشد

توصیه نهایی

طبق مقالات و مطالعات انجام شده این رژیم در بیماران پاسه مناسبی در درمان داده و می تواند رژیم مناسبی باشد نگران نباشید و داروها را مصرف کنید                   

پیگیری

ندارد

Reference: Granuloma annulare treated with rifampin, ofloxacin, and minocycline       

پاسخ دهنده:دکتر سپیده سبحانی

جزئیات خاص

آپارات ---

تمامی حقوق نزد داروخانه سیزده آبان محفوظ است.