توضیحات

اطلاعات درخواستی

عوارض جانبی

سوابق پزشکی      

تالاسمی مینور

شرح مشکل حال حاضر        

کودک 6 ماهه با تشخیص تالاسمی مینور برای وی شربت فروگلوبین به میزان 5 سی سی 10-2-0 روز هست تجویز شده است. حال 3-4 روز هست لب های کودک کبود شده است و بی خوابی شدید. ایا میتواند از عوارض این شربت باشد؟

سوابق دارویی

ندارد

داروهای حال حاضر

شربت فروگلوبین     

سوال فرموله شده با استفاده از شرح حال و اطلاعات بیمار(سوال نهایی)

ایا از عوارض شربت فروگلوبین کبودی لب میباشد؟

پاسخ      

باتوجه به شرح حال مادر کودک احتمال هایپوکسی با توجه به تالاسمی بودن کودک و اینکه کودک مشکل بی خوابی و بی قراری هم پیدا کرده است، افزایش میابد.

توصیه نهایی

ارجاع سریع به اورژانس فوق کودکان

پیگیری

ندارد

Referenceمشورت با مسئول شیفت:

پاسخ دهنده:دکتر زهره شهابی          

جزئیات خاص

آپارات ---

تمامی حقوق نزد داروخانه سیزده آبان محفوظ است.