توضیحات

اطلاعات درخواستی

قطع دارو

سوابق پزشکی      

آمبولی دو سال پیش

شرح مشکل حال حاضر        

دو شب ریواروکسابان 10 مصرف نشده است حال برای ادامه دارو باید با دوز بیشتری شروع کرد؟

سوابق دارویی

-

داروهای حال حاضر

املودیپین-اتور10-ریواروکسابان10          

سوال فرموله شده با استفاده از شرح حال و اطلاعات بیمار(سوال نهایی)

شروع دوباره ریواروکسابان بعد از دو شب فراموشی چگونه است؟          

پاسخ      

طبق پاسخ آپتودیت چنانچه بیش از 3 روز فراموش نشده باشد مشکل ندارد و دوباره به همین منوال اغاز شود.

توصیه نهایی

ادامه دهد با همان دوز             

پیگیری

ندارد

Reference مشاوره با مسئول شیفت-مونوگراف داروی ریواروکسابان:

پاسخ دهنده:دکتر صبا ساعی           

جزئیات خاص

آپارات ---

تمامی حقوق نزد داروخانه سیزده آبان محفوظ است.