داروخانه فوق تخصصی سیزده آبان :

Fogh

 

سال تاسیس : 1374

آدرس : خیابان کریمخان زند ، ابتدای خیابان خردمند شمالی

تلفن : 02188849011 الی15

درباره ما

در سال 1359 دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان اولین دانشگاهی که نسبت به تربیت داروساز و ایجاد دانشکده داروسازی اقدام نموده بود ،

 

برآن شد تا جهت کارآموزی عملی و حرفه ای دانشجویان داروسازی ، عرصه های آموزش کاربردی را فراهم نماید . در راستای تحقق این هدف
تاسیس این داروخانه ها در حقیقت برآورده کردن نیاز دانشکده داروسازی به عرصه مناسبی برای کارآموزی دانشجویان بود. تاسیس این داروخانه ها در حقیقت برآورده کردن نیاز دانشکده داروسازی به عرصه مناسبی برای کارآموزی دانشجویان بود. تاسیس این داروخانه ها در حقیقت برآورده کردن نیاز دانشکده داروسازی به عرصه مناسبی برای کارآموزی دانشجویان بود.

آرشیو اخبار

No result...

داروخانه های مجموعه

خدمات

اخبار

تمامی حقوق نزد داروخانه سیزده آبان محفوظ است.